Casove Rady

Pojmy:

 • homogenita časové řady
 • okamžikové, intervalové
  • rozdíly mezi nimi
 • odvozené ukazatele
 • řetězový, bazický index
 • způsoby transformace časové řady + proč se provádí
  • stacionární řada
 • složky, tvořící časovou řadu
  • trend (beu trendu - stacionární)
  • periodická (pravidelné kolísání)
  • cyklická (nepravidelné kolísání)
  • náhodná
 • modely
  • klasický (formální)
   • aditivní (stále stejné kolísání)
   • multiplikativní (kolísání stále narůstá)
  • Box-Jenkinsonova metodologie
   • autoregresní model
   • model klouzavých průměrů
  • lineární dynamické a regresní modely
  • spektrální analýza (analýza změn frekvence fází, tvořících časovou řadu)
 • předpovědi v časových řadách
  • bodové, intervalové, kvantitativní
  • chyba předpovědi, horizont předpovědi
 • analýza trendu
  • adaptivní
  • neadaptivní (klasický přístup)
   • parametry časových řad konstantní v čase
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License