Doprava

co je třeba k vytvoření dopravních proudů?

 • komplementarita - někde je něčeho nedostatek, někde něčeho přebývá
  • transferabilita - lze statky přepravit? Případně, jak snadné to je (jaké jsou náklady?)?
  • intervenující příležitosti - někdy se přepravní proud zmenší v důsledku příležitostí, které jsou vnímány jako lákavější.

Pojmy (ty na první pohled nesamozřejmé):

 • přeprava
 • přepravní proud
 • dopravní síť

Dopravní sítě:

 • způsoby chápání:
  • jako soustavu cest
  • jako soustava obsluhovaných relací
  • jako soustava bodů propojených prostorovými toky (třeba i nehmotnými)
 • Taafeho model rozvoje (4 fáze)
 • typy dopravních sítí (konfigurace)
 • hodnocení dopravních sítí:
  • akcesibilita (součet vzdáleností ke všem ostatním uzlům / počet uzlů - jde tedy v podstatě o průměrnou vzdálenost od uzlu k uzlu)
  • konektivita
   • počet spojení s ostatními uzly
   • poměr existujících spojení s maximem možných spojení
  • deviatilita
   • poměr délky přímé trasy ke skutečné délce

Dopravní trasy

 • jak budou navrženy dopravní trasy, pokud uvažujeme dva typy dopravy

Dopravní náklady

 • terminální - nakládka a vykládka
 • kapitálové - vybavení
 • přepravní
 • výše:
  • geografická vzdálenost
  • způsob dopravy (dopravní prostředek)
  • vybavení terminálu
  • vyrovnanost směrů přepravy (tam i zpět)
  • přepravované zboží
  • rozsah (a úspory z něho)
  • ceny energií (mohou se projevit v preferenci určitého druhu dopravy)

Dopravní tarify

 • způsob jejich stanovení:
  • snižující se cena na jednotku vzdálenosti se zvětšující se vzdáleností (tapering principle)
  • stupně vzdálenosti (step-wise principle)
  • zóny (grouping principle)
 • vliv ceny na výrobek
  • ve všech oblastech stejná cena
  • cena podle přepravních nákladů
  • cena podle dopravy z určitého místa i když se nejedná o místo počátku přepravy (dnes zakázaná praktika)
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License