Fyzickogeograficke Regiony

Podle geografie.webzdarma.cz jsou v této otázce důležité vědomosti z předmětu Metody geografického výzkumu.

Důležitá klíčová slova

 • údaje z pozemních stanic
  • SYNOP
 • typy předpovědí - nowcasting, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
 • radiosondy
  • TEMP
 • výparoměr
 • extrapolace bodových měření pro povodí
  • aritmetický průměr
  • čtvercová síť
  • polygony - stanice se spojí úsečkami, ty se rozpůlí, vytvoří se kolmice, ty se spojí
 • měření stavu vody
  • Bradáč :-)
  • vodočet
  • limnigraf
 • měření průtoku
  • odběr do nádoby (u pramene)
  • přepad (na horním toku)
  • pomocí rozpuštěných chemických látek
  • metoda hydro - pomocí zjištění rychlosti proudění v průtokovém profilu
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License