Geografie Dopravy

Význam a důsledky působení dopravy v prostoru

Konfigurace a vývoj dopravní sítě v území.

Konfigurace dopravní sítě

 • způsoby chápání:
  • jako soustavu cest
  • jako soustava obsluhovaných relací
  • jako soustava bodů propojených prostorovými toky (třeba i nehmotnými)
 • typy dopravních sítí (konfigurace)
 • hodnocení dopravních sítí:
  • akcesibilita (součet vzdáleností ke všem ostatním uzlům / počet uzlů - jde tedy v podstatě o průměrnou vzdálenost od uzlu k uzlu)
  • konektivita
   • počet spojení s ostatními uzly
   • poměr existujících spojení s maximem možných spojení
  • deviatilita
   • poměr délky přímé trasy ke skutečné délce

Dopravní trasy

 • jak budou navrženy dopravní trasy, pokud uvažujeme dva typy dopravy

Dopravní náklady

 • terminální - nakládka a vykládka
 • kapitálové - vybavení
 • přepravní
  • výše:
   • geografická vzdálenost
   • způsob dopravy (dopravní prostředek)
   • vybavení terminálu
   • vyrovnanost směrů přepravy (tam i zpět)
   • přepravované zboží
   • rozsah (a úspory z něho)
   • ceny energií (mohou se projevit v preferenci určitého druhu dopravy)

Vývoj dopravní sítě

 • Taafeho model rozvoje (4 fáze)

Charakteristika základních druhů dopravy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License