Geografie Obyvatelstva

Migrace

Formy prostorové mobility obyvatelstva.

Zákonitosti, příčiny a důsledky migrací.

 • pull faktory, push faktory
  • push faktory většinou přesněji definovány, migranti mají málo kdy přesné informace

Příčiny migrací

 • ekonomické důvody - např. "gastarbeiteři" z jv. Evropy a Turecka v Německu
 • demografické důvody - např. relativní přelidnění Evropy v 19. století, které
 • politické důvody - např. emigranti ze států sovětského bloku
 • přírodní podmínky - např. emigranti ze Sahelu v posledních desetiletích vzrůstjícího sucha
 • kultura a tradice - např. sionistická emigrace do Palestiny v meziválečném období, emigrace rastafariánů do Afriky)
 • uprchlíci
 • nucené migrace - např. trestanecké kolonie v Austrálii, gulagy v Sovětském Svazu)

Přehled významných migrací v moderní historii.

Evropská kolonizace od počátku novověku

 • nejprve osídlování pobřeží (16 - 18. stol)
  • obchodní stanice (Afrika, j. a jv. Asie)
  • plantáže (latinská Amerika)
  • zakládání farem (střední šířky)
 • průnik do vnitrozemí
  • těžba nerostných surovin
  • osídlení stepí středních zem. šířek

Azylanti a uprchlíci, modifikace mezinárodních migrací v současném světě.

 • definice uprchlíka podle UNHCR:
  • člověk, který má odůvodněnou obavu z pronásledování z důvodů rasy, přesvědčení, politických názorů, společenské třídy, atd.
  • problematická - těžko definovat odůvodněnost
   • pomocná kritéria - cestování bez prostředků, bez dokladů…
 • těžko zpočítat počty uprchlíků
  • mnoho vnitrostátních, nijak neevidovaných uprchlíků
  • politický zájem vlád na zkreslování statistik
  • útěk do odlehlých území
  • nejasná definice - není jasné, kdo je ještě uprchlík, a kdo dobrovolný migrant

Nejvýznamnější proudy uprchlíků v moderním světě

Demografický přechod

První demografický přechod

Druhý demografický přechod

Současná demografická situace ve světě.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License