Kartografie A Geoinformatika

Vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí .

Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map.

viz http://geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php?show=14&&jazyk=cz

Generalizace prvků obsahu map.

 • výběr a cílevědomé zevšeobecnění
 • kvantitativní (např. sloupčení intervalů)
 • kvalitativní (např. sloučení klasifikačních znaků)
 • Činitelé generalizace
  • Účel mapy,
  • Měřítko mapy
  • Zvláštnosti zobrazovaného území
  • Grafické prostředky a způsoby znázornění (značkový klíč)
 • Metody generalizace
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License