Vicerozmerne Metody

Shluková analýza

 • vytváření charakteristických skupin na základě "podobnosti" prvků
 • lze shlukovat jak proměnné, tak případy

Metody

 1. hierarchické
  • aglomerativní - začínáme s jednotlivými případy (či proměnnými, vytváříme shluky)
  • rozkladové - dělíme shluky na menší
 2. nehierarchické
  • předem stanovený přibližný počet shluků a přesun jednotek mezi nimi
  • Shluková analýza (metoda k-průměrů)
   • minimalizace variability uvnitř shluků
   • maximalizace bariability mezi shluky

Vzdálenost

 • euklidovská ve 2D
 • euklidovská ve 3D
  • na principu Pythagorovy věty
  • předpoklad vzájemné nezávislosti
 • Manhattan
 • Čebyšev

Předpoklady

 • nezávilost proměnných
 • standardizace

Postup

 1. analýza vzdálenosti
  • sestavení matice vzdáleností
 2. vlastní shlukování
  • nejkratší vzdálenost -> vytvoření shluku -> sestavení nové matice a výpočet nových vzdáleností
  • možnost sestavení dendrogramu - skutečné nebo jednotkové vzdálenosti

Ukončení shlukování

 • koeficient ztráty infromace
  • součet vzdáleností agregovaných jednotek
 • index grupování
  • nárůst počtu grupovaných jednotek
 • graf ztráty infromace

Posuzování vzdálenosti

 • metoda průměrné vzdálenosti
 • metoda nejbližšího souseda
 • metoda nejvzdálenějšího souseda
 • možnost uvažování pouze geograficky sousedících jednotek
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License