Quo vadis, česká krajinná ekologie?
 • významné impulsy
  • aplikace teorie systémů (Chorley, Kennedy 1971)
  • zahájení diskursu o životním prostředí (Stockholm 1972)
 • geosystémový přístup (Sočava, Demek)
  • aplikace:
   • vytváření modelů reálné krajiny
    • modely fyziotopů (Arman 1975)
    • modely úplného hummáního ekosystému (Naveh, Liebermann, 1993)
    • georegiony (Hynek, Wokoun 1987)
    • krajinné struktury (Kolejka 1985, 1987)
    • krajinné jednotky na různých úrovních
 • ekosystémové pojetí
  • např. Ekologická syntéza Duvigneauda, kterého si půjčuji
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License