Predmety Na Podzim 2008
  • HEN507 Moderní architektura mezi utopií, ideálem a současností - 5kr
  • Bi1321 Humanitní a společenskovědní aspekty environmentálních problémů I - 3kr (ukončení zápočtovou zkouškou)
  • HEN426 Blok expertů - 3kr
  • ONLINE_A Angličtina Online - 2kr
  • Z8172 Mapová semiotika a toponomastika - 4kr (ukončení zkouškou)
  • PV044 Enviromentální informační systémy - 2kr (+ zkouška, zřejmě je možno vybrat si i zakončení kolokviem a zápočtem)
  • C7665 Multimedia ve výuce II - 4kr
  • PSY225 Studentská dobrovolnická praxe - 2kr
  • KPI11 Kurz práce s informacemi - 4kr
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License