Prizpusobeni Vystupu Modulu A Administracnich Sablon

Čas od času potřebujete upravit texty, které modul zobrazuje nebo pozměnit některý formulář administračního rozhraní. Třeba ubrat některá z volitelných políček, abyste vše zjednodušili pro koncové uživatele. To není problém, vzhledem k tomu, že CMS Made Simple je open source.

Problém však může nastat při upgradu, kdy budou Vaše změny přepsány novými soubory. To naštěstí neplatí pro jednoduché úpravy, jakými mohou být právě úpravy šablon nebo textů ve výstupu modulů.

Řekněme, že nechcete používat modul CompanyDirectory jako adresář firem, ale seznam členů. Pak nepotřebujete některá políčka (např. logo) a některé texty by bylo dobré změnit (např. "Přidat společnost").

Změna textů

Změna textů na výstupu jakéhokoliv modulu se skládá z několika jednoduchých kroků:

 • vytvořte adresář s následující cestou: "module_custom/<ModuleName>/lang" pod adresářem, ve kterém je nainstalován CMS Made Simple. Např. tedy:
C:/apache/htdocs/cmsmadesimple/module_custom/CompanyDirectory/lang
 • v právě vytvořeném adresáři vytvořte soubor cs_CZ.php (nebo en_US.php - podle toho, jaký jazyk na webu používáte)
 • do tohoto souboru vložte řetězce, které chcete změnit. Klíč, ke kterému je třeba řetězec přiřadit, zjistíte ve stejně pojmenovaném souboru v adresáři <cesta-k-cms-made-simple>/modules/<ModuleName>/lang. Např.
<?php
$lang['addcompany'] = 'Přidat člověka';
?>
 • soubor uložte v kódování UTF-8 (Unicode)
 • Hotovo! V případě modulu CompanyDirecory se po aplikaci výše zmíněných příkladů změní popisek tlačítka, sloužícího k přidávání položek změní z "Přidat společnost" na "Přidat člověka"

Změna šablon administrace

Políčka, která budou dostupná v administračním rozhraní modulu jsou definována v šablonách, jež se nacházejí v adresáři modulu. Jsou přepisovány při každé aktualizaci. Abyste zabránili přepsání Vašich změn, postupujte následovně:

 • vytvořte adresář s následující cestou: "module_custom/<ModuleName>/templates" pod adresářem, ve kterém je nainstalován CMS Made Simple. Např. tedy:
C:/apache/htdocs/cmsmadesimple/module_custom/CompanyDirectory/templates
 • najděte odpovídající šablonu v adresáři "modules/<ModuleName>/templates"
 • zkopírujte tuto šablonu do právě vytvořeného adresáře
 • editujte tuto šablonu dle libosti. Pokud byste chtěli např. odstranit políčko "Fax" v modulu "CompanyDirectory", postupujte následovně:
  • ve zkopírovaném souboru editcompany.tpl najděte text:
<div class="pageoverflow">
 <p class="pagetext">{$faxtext}:</p>
 <p class="pageinput">{$inputfax}</p>
</div>

* smažte ho
* ve formuláři, používaném pro editaci údajů o společnosti nyní nebude políčko zobrazováno
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License