Prizpusobeni Webu Pomoci Smarty Sablon

CMS Made Simple generuje webové stránky pomocí šablon. Pokud si některou z nich otevřete, jistě vám padnou do oka výrazy ve složených závorkách. Např. tento kód

{breadcrumbs starttext='You are here' root='Home' delimiter='»'}

zajistí vložení drobečkové navigace do šablony. Jazyk, v němž je kód napsán, se jmenuje Smarty. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších šablonovacích systémů, určených pro jazyk PHP.

Tento článek nabízí několik vysvětlení několika častých problémů, jejichž řešení spočívá právě ve využití Smarty.

Meta popisek každé stránky

Meta popisek stránky používají při zobrazení výsledků některé vyhledávače.
{literal}{* allow an optional meta description content block for pages *}
{content block='meta_description' wysiwyg='false' assign='meta_description'}
<meta name="description" content="{$meta_description|strip_tags|summarize:30:""|trim}"/>{/literal}

Now, whenever I edited a content page there was a new text area (without a wysiwyg) that would allow me to enter in a description for the page. Any HTML data entered in the content area will be stripped out, the output will be truncated to 30 words, and any extra whitespace removed.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License