Zeptat Se
  • Nepodařilo se mi vytvořit zkrácenou verzi abstraktu pro uživatelské rozhraní. Zkoušel jsem použít alias f_a abstrakt, při parametrech 50::0. Pole ale nebylo zkráceno.
  • Snažil jsem se validovat políčko určené pro vložení maximální míry podpory v %. Použil jsem k tomu funkci: [[:digit:]]{1,3}[[:blank:]]{0,1}%, která je podle zkoušečky na regexp.cz pro PHP platná např. pro výraz 100 %. Při vložení hodnoty však dojde v PHP k chybě:
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '{' in /data/www/aa-2.11.4/include/validate.php3 on line 264

a hodnota není vložena. Jak mám pole správně validovat?

  • Jak používat hierarchické konstanty? Snažím se je vytvořit pro účely zdokumentování. Editor hierarchických konstant však nefunguje podle mého očekávání. Přidám-li konstanty do 2. úrovně (Level 1) a potvrdím-li volbu tlačítkem "Save all changes to database", jsou všechny konstanty přesnutuy do první úrovně (Level 0).
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License