Planační povrch

Planační povrch je jakákoliv nevýrazná rovina, rozkládající se na různých horninách a jejich strukturách. Mezi nejobvyklejší takové povrchy na Zemi patří:

  • pedimenty
  • etchplény
  • peneplény

Úpatní zarovnané povrchy

Úpatní povrchy jsou známé jako piedmonty. V polopuštním a pouštním podnebí nabývají obvykle podoby trojúhelníkových facet před čelem svahu. Pokud piedmonty podléhají rozsáhlé erozi, často až na skalní podloží, vytvoří se nakonec pedimenty. Nad erozním povrchem se může vytvářet vrstva naplavenin, zejména tam, kde piedmont tvoří měkké horniny (např. břidlice).

Pedimenty jsou obvykle vyvinuty komplexem procesů, mezi něž patří ústup svahů pokrývání a zvětrávání povrchu pedimentů.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License