Profil Veronicy Ve Vztahu Ke Geografii

Projekty

Časopis Veronica

 • objevují se tu témate, která by mohla vyhovovat i geografům
 • příležitost pro propagaci výsledků geografického výkumu mezi širší veřejností, než která čte odbornější geografická periodika
 • možná inspirace pro geografický výzkum - geografický pohled na prezentovaná témata
 • geograficky zajímavá témata:
  • krajiny a jejich ráz (vazby zejména krajinnou ekologii), management
  • způsoby využívání chráněných území (přesahy zejména do geografie rekreace a turistiky,
 • druhová ochrana přírody, zaměření na jednotlivé skupiny rostlin a živočichů (vztah zejména k biogeografii)
 • vodní toky a povodně - hydrologie
 • doprava (zejména šetnější alternativy ke stávajícímu stavu) - geografie dopravy
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License