1. Prednaska

Organizace

Úvod

 • ne vše je globalizace!
 • demografický přechod v Evropě vytvořil předpoklady pro migraci z Evropy do celého světa
 • Nová mezinárodní dělba práce - přesun výroby do NIC
 • aspekty globalizace
  • nadnárodní společenská aktivita
  • vznik vztahů a problémů, které vznikají a rozvíjejí se bez ohledu na státní hranice
   • např. finanční trhy
 • geografie globalizace
  • dlouhá tradice - značně delší než v jiných vědách
   • ochrana proti módnosti (presentismus) výzkumu
 • několik typů prostorů
  • např. prostory toků (internet)
 • geografie rozdílů
  • "uneven globalization"
  • zapojení míst do místní reality a do "prostoru toků"
  • geografie moci
   • posilování moci na počátku silnějších
 • politická geografie
  • reakce na globalizaci
   • globalizace lokálního odporu
    • protesty proti určitému nahlížení globalizace

Geografie a globalizace

 • tradice popisu celého světa
  • "koloniální geografie"
   • rozlišovat kolonizace (proces) a kolonialismus (Evropské státy od počátku novověku)
 • "global closure" - politicky sjednocený svět
  • výsledek expanze evropských států do světa

Geografie v době vzniku jako disciplíny

Herbertson (1910)

 • velké "přirozené regiony"
 • mapování regionů a jejich ekonomické úrovně

Mackinder (1904, 19)

 • heatland theory
 • strategická výhoda určité části světa

Meziválečné období

 • odklon od globálních otázek
 • vytváření mocenských bloků

Po 2. svět. válce

 • "new world order"
  • pod vedením Spojených států
 • pocit stability světového uspořádání
 • kvantitativní revoluce
 • boom "rozvojových studií"

Od 70. let

 • znovuobjevení zájmu o globální procesy
 • otázky
  • environmentální hrozby (Stockholm 1972)
   • zpráva Římského klubu (Limity růstu)
  • globální korporace a jejich moc
   • "global reach"
   • "new international division of labour"
    • globální stěhování výroby
  • zájem o globální nerovnosti
   • vliv médií
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License