Blok Expertu

1. přednáška - FoRS

 • platforma českých rozvojových neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání
 • ČRS - MZV (sledování, snaha o ovlivňování politik) - Česká rozvojová agentura (systém implementace), Rada pro ZRS ČR (statut pozorovatele)
 • data:
  • založení 2002
  • 2003- založení CONCORDu
  • 2004 - vstup do EU
  • 2009 - předsednictví v radě EU
 • EU
  • DG DEV
  • GAERC - ministerská skupina
  • DEVE - při Evropském parlamentu
 • priority v oblasti rozvojové spolupráce
  • FR - efektivita pomoci, EU - Afrika, EPAs, Migrace a rozvoj, Financování pomoci
  • CZ - přístup k udržitelným zdrojům energie, východní dímenze (středí Asie, Ukrajina), demokratická správa věcí veřejných
  • SWE - koherentnost politik v rozvoji, efektivita pomoci, klimatické změny, demokracie a lidská práva
 • východní partnerství - oniciativa EK - přesně vyjmenované státy
 • předsednictví platforem NNO
  • v době předsednictví EU
  • sledování politiků v době předsednictví
  • pořádání seminářů na aktuální témata
  • FoRS
   • efektivita pomoci
   • demokratická správa věcí veřejných
 • ve skutečnosti se vše týkalo ekonomické krize
  • dopady finanční krize na rozvojové státy
  • humanitární krize v Gaze
 • události
  • leden - meformální zasedání ministrů pro rozvoj
  • únor - ECOFIN,G20
  • březen - zasedání Codev - CONCORD
  • duben - Obama v Praze, shromáždění EU-ACP, "April Package" EK
  • květen - rozvojový GAERC
  • červen - konference OSN o dopadech finanční krize na rozvojové státy
 • Neformální setkání ministrů pro rozvoj
  • pístup k udržitelným zdrojům energie na lokální úrovni - ujasnění cíle předsednictví (výsledek - zpráva)
  • východní dimenze
  • Gaza
  • demokratické vládnutí
  • BARMA, EPAS
  • český zástupce - současný ministr zahraničních věcí Kohout
 • Témata FoRS
  • transformace systému české rozvojové spolupráce (instituce, včetně vytváření nové specifikace)
  • sledování kvality a kvantity ZRS ČR
  • systém evaluací a mnitorování
  • evropská úroveň
   • dopady finanční krize
   • práce s novými europolanci
   • přizpůsobení EU podle lisabonské smlouvy
   • klimatické změny a financování jejich dopadů
   • 2010
    • MDGs + 10
    • April package
    • konference k genderu
 • ovlivnění agendy
  • psaní dopisů
  • setkání s ministry
  • setkání se zastoupením Bruselu
  • setkání s europoslanci

Globální změny klimatu

 • Čína je bejvětším producentem CO2 (na hlavu samozřejmě USA)
 • i Shell Oil je skeptický ohledně dostupných zdrojů energie v budoucnosti
 • závislost na fosilních palivech má i politické důsledky - živení diktátorů (Chávez…)
 • Lovelock: Gaia vrací úder (nepotřebujeme udržitelný rozvoj, ale udržitelný ústup)
 • "decoupling" ekonomického růstu a emisí skleníkových plynů
  • je to vůbec možné?
  • decentralizace
  • obnovitelné zdroje
  • zvýšená efektivita
 • skleníkový rozpočet po vzoru Velké Británie
 • řešení:
  • biouhel (vyšel článek v časopise Veronica)
  • adapační opatření, po nichž volají rozvojové země
 • nedaří se zaměřit se na prevenci
 • v Kodani možná dojde k přesunu prostředků z rozvojové spolupráce k adaptačním opatřením
 • ve skutečnosti není zdaleka tolik nejistot, kolik se myslí - jsme zválcováni zájmy nadnárodních firem, které tu mají své zájmy)
 • souvislost mezi mnichovskou dohodou a kjótským protokolem - politici hrají jenom o čas (taky Lovelock)
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License