Recenze brohmana

Recenze knihy od Michaela Edwardse in Journal of Development Studies

  • tradiční směry jsou pojaty stručně, jasně
  • netradiční směry jsou zpracovány příliš stručně, analýza je povrchní
    • Brohmanovo pojetí alterntivních směrů trpí nadržováním západních pojetí, nesetkáme se tu třeba se směry inspirovanými islámem, směrům, vycházejícím z tradic třetího světa, není pak věnována téměř žádná pozornost
  • kapitola věnovaná NGOs a sociálním hnutím se zdá být již zastaralá (v roce 1997!!!)
  • výhodou knihy je její jasnost, autor nenadržuje žádnému z popsaných směrů (tedy těch, na něž se dostalo)
  • recenzent oceňuje, že autor zdůrazňuje nutnost podle lokálních podmínek zkombinovat stávající teorie (zejména, co se týče přetrvávající předpokládané protikladnosti státu a trhu), ale vadí mu, že se autor nepokusil o návrh praktických důsledků takovéto kombinace ve větším detailu
  • díky absenci potřebných detailů, týkajících se praxe recenzent vidí autorův závěr ("Lidé musí mít podíl na rozhodování o rozvoji. Toto je možné pouze jejich zapojením do politického rozhodování (doslova politického boje) a spoluprácí s podobně smýšlejícími sociálními hnutími") jako nedostatečný. Tvrdí, že nestačí pouze poskytnout lidem možnost rozhodovat, je třeba také návrhů politik a způsob jejich provádění v praxi. Jinak může dojít k tomu, že všichni budou mít stejná práva zaneřádit svět, ničeho jiného nebudou schopni.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License