Brohman

Na poli rozvojových teorií lze sledovat pokračující napětí mezi přáním formulovat univerzálně platné principy a formální modely (založené na stylizované verzi rozvoje "západu") a potřebou porozumět velké různosti skutečných zkušeností a možných alternativ rozvoje různých společností. (str. 121)

Strategie a teorie rozvoje se musí střetnout se základními pluralismy rozvoje (např. těmi, založenými na dynamice konkrétních společenských útvarů, strukturovaných společenskými třídami, etnickým původem, genderem, náboženstvím, jazykem, atd.), jež vytvářejí důležité rozdíly mezi společnostmi v prostoru a čase. (str. 122)

V nedávných letech vykreslili analytici mnoha oborů jak neoklasickou teorii, tak rozvojová studia hlavního proudu jako "velké teorie", typické pro dobu osvícenectví a myšlení 19. století. Velké teorie - ať už jde o neoklasickou ekonomii, ortodoxní marxismus nebo keynesianismus - vytvářejí totalizující vizi společnosti, která se má stát racionálním základem pro pochopení všech aspektů rozvoje. Takové teorie nicméně zanedbávají mnoho z bohatosti a rozmanistosti rozvoje tím, že ho redukují na určitý nezbytný základ. (str. 122)

Realitivistické přístupy rozpoznávají různorodost společností a zvláštnosti místa v rámci teoretizace. Relativismus trvá na tom, že lidské jednání a rozvoj může být pochopen pouze ve správném kontextu - neexistují proto žádné teoretické konstrukty, jež by byly univerzálně aplikovatelné. (str. 122)

Davis (doplnit citaci) tvrdí, že rozvoj nyní čelí třem velkým výzvám:

  • identifikovat neudržitelné koncepty, kategorie a teoretická tvrzení o rozvoji zemí třetího světa
  • vystopovat historické a ideologické počátky těchto konceptů a tvrzení
  • odnaučit se předsudkům a převažujícímu diskursu, jež nám brání v pochopení složitosti rozvoje v mnoha státech třetího světa. (str. 123)

Citace

BROHMAN, John. Universalism, Eurocentrism, and ideological bias in development studies : from modernisation to neoliberalism. Third World Quarterly [online]. 1995, vol. 16, no. 1 [cit. 2008-12-29], s. 121-140.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License