Clovek V Tisni

Sociální programy

 • Zajišťování přímých sociálních služeb jednotlivcům
 • Materiální podpora institucím poskytujícím sociální služby
 • Metodická pomoc specializovaným institucím a vzdělávání odborných pracovníků
 • Systémová podpora rozvoje sociálních služeb a osvětových programů
 • Informační a vzdělávací programy pro širokou veřejnost nebo rizikové skupiny

Voda

 • zajištění zdrojů kvalitní vody
 • vzdělávání o hygieně

Vzdělávání

 • materiální pomoc institucím
 • nemateriální odborná pomoc
 • nejen podpora tradičního vzdělávání, ale i různých kurzů (rekvalifikace, HIV/AIDS)

Zdraví

 • materiální pomoc
 • odborná spolupráce
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License