Development Issues 1

“high-engagement” philanthropy (filantropie, při které se filantrop silně zapojuje) je přístup k filantropii, ve kterém jsou donoři či "investoři" přímo a osobně zapojeni do projektů svých investičních partnerů (příjemců prostředků) i jinak, než jen poskytnutím financí. Toto zapojení má často podobu strategické spolupráce, která může zahrnovat:

 • dlouhodobé plánování
 • vybírání kandidátů do vedoucích pozic v nezikovce
 • koučování
 • pomoc při získávání kapitálu
 • přijímání rolí ve vedení organizace
 • přístup k sítím (patrně mylšeno společenským)
 • využívání společenských vztahů a vazeb k identifikaci dosažitelných zdrojů a zajišťování partnerství

K high-engagement philantrophy existují různé přístupy a jako u čehokoliv nového je třeba ptát se, jak je tento přístup efektivní a hodnotný.1

Key messages

NGOs can be both effective providers (and innovators) of education and agents of change of educational policies (and policymaking processes). Key factor of their succes are their relations with other stakeholder, government, donors and local population, who are clearly most important of them, because NGOs work in their name. The biggest danger in the future is therefore their insufficient involvement in decision making, which affects their communities. - Me

Alwin Groen

Gaining a large amount in the supply of education, NGOs nowadays accomplish a permanent position in the providing of education in third world countries. Due to this strong position, NGOs both provide education as well as decide about educational policies and policymaking processes. To provide the most efficient education, NGOs need to keep close relations and interaction with the government, donors and local community: a smooth process of decision making is of crucial importance in order to provide efficient education.

 • stálá silná pozice NGOs jako poskytovatelů vzdělávacích služeb
 • činnosti:
  • poskytování vzdělávání
  • vytváření vzdělávacích politik a ovlivňování procesů vytváření politik
 • podmínky efektivity:
  • udržování dobrých vztahů s vládami, donory a místními komunitami
  • hladký proces vytváření politik má klíčový význam pro poskytování efektivního vzdělávání

Kristin Ohanian

NGOs today hold a permanent and powerful stake in the engineering and implementation of education and educatory policies in third world countries. In order to fulfill the role of education provider, an NGO must first facilitate effective communication between all involved parties, namely, the NGO, itself; the government; the donors; and, of course, the local community. And in order for a project to truly be successful, the NGO must address the needs of the local community as defined by the local community, with the eventual goal of giving the community the capacity to provide education for itself, without the outside help of NGOs.

 • stálý a významný podíl na plánování a implementaci vzdělávání a vzdělávacích politik v zemích třetího světa
 • to fulfill their role:
  • zajistit efektivní komunikaci mezi všemi stakeholdery
 • to be eventually successful:
  • adress needs of local community as defined by them

Grafy, obrázky

Kristin Ohanian

education_graph.jpg
 • problém - nevztahuje se k tématu neziskovek jako poskytovatelů

Alwin Groen

IDS-NGO-education.jpg
 • se snaží navrhnout neziskovkám místa působení na základě jednoduchého ukazatele - není něco takového naivní?

gapminder_chart.png
 • se moc netýká neziskovek - chce to něco lepšího
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License