Dojizdka
 • Vyjmenuj charakteristické rysy dojížďky:
 • Jaké údaje jsou především potřebné pro poznání dojížďky?
 • Kde lze získat údaje o dojížďce obyvatelstva?
 • Jak lze statisticky vyjádřit vyjížďku a dojížďku?
 • Jak je třeba vymezovat region dojíždění / vyjíždění?
 • Jaké faktory ovlivňují dojížďku?
 • Stručně charakterizuj vývoj počtu dojíždějících na území dnešní ČR
 • Proč nejsou údaje o dojížďce z minulosti plně srovnatelné?
 • Charakterizuj změny prostorového rozsahu dojížďky na území ČR v minulosti
 • Proč ženy tvoří menší část dojíždějících a dojíždějí na kratší vzdálenosti?
 • Jak se v průběhu 90. let změnila struktura vyjížděk?

Dojížďkové proudy, centra dojížďky

 • největší centra dojížďky v ČR + oblasti,v nichž převažuje jejich vliv
 • specifikum dojížděk do Prahy
 • změny dojížďkových proudů v 90. letech
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License