Ekonomicky Rozvoj
 1. Nepříznivá poloha
  • Většinou v tropických oblastech
  • vnitrozemí (některé okolní státy mohou být v chaosu, není přes ně možno přepravovat, větší vzdálenost od hlavních světových trhů -> vyšší náklady) či odlehlé ostrovy
  • problémy z toho vyplývající:
   • infekce, parazité
   • nedostupnost pitné vody
   • nejenom vyšší teploty, ale i jejich větší výkyvy
   • častější sucha a povodně
 2. Slabé instituce
  • odvolatelnost a odpovědnost politků
  • ochrana a vynucování vlastnických práv
  • kvalita politické správy státu (nezasaženost korupcí…, složité podmínky pro start podnikání, zahraniční investice…)
 • education attainment - nejvyšší dosažený stupeň vzdělání
 • dependency burden - demografická míra závislosti

Vzdělávací systémy

Brazílie

 • nízká kvalita
 • peníze spíše na vyšší vzdělávání
 • učitelé nejsou ve škole až 13% dní
 • Bolsa Familia
  • příspěvky na děti podmíněné docházkou dětí do školy a vakcinací dětí

Venezuela

 • nový zákon
 • kontroluje celou společnost
 • uzavírání církevních škol, potlačování odborů a studentských spolků

Ekvádor

 • centralizace a standardizace (platy podle výkonu, ne podle pdučených let)
 • reformy jsou populární (kromě učitelů)

Typy vlastnictví

Free access

Private property

Community property

State property

 • costs
  • stated preferences
   • what people are saying
  • revealed preferences
   • how do people behave
 • negotiations with polluters (command-and-control instruments)
  • ambient standards
   • maximum concentrations of pollutants
  • emission standards
  • technology standards
   • best available technology, best available technology pokud nejsou extrémně drahé
 • cost-effectiveness
  • nejlevnější dosažení určitého cíle
  • produkční daně (částka/tuna) jsou efektivnější, než limity emisí (emisní standardy)
 • "pollution heavens" - companies are moving to developing countries, where enviromental standards are lower
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License