Esej Proc Rp

Existuje mnoho polarizovaných názorů na rozvojovou pomoc, závěry bývají často jednoznačné. Většina sporů o dopady rozvojové pomoci má však následující zdroje:
* fakta
* metody výzkumu

Existují totiž značné mezery v dostupných datech, jejich pokrytí a důvěryhodnosti a také nejistoty ohledně metod, použitých ke sledování a hodnocení vztahu mezi poskytnutou pomocí a dosaženými výsledky.

Problém s daty

 • přesnost dat, týkajících se rozvojové pomoci
  • nezahrnování pomoci poskytované soukromými dárci formou dotace rozvojovým NGOs
  • rozdíly mezi ODA, vykazovanou donorskými státy a finančními prostředky, které vlády rozvojových států skutečně obdrží
  • ignorování humanitární pomoci
 • předpoklad, že pomoc působí okamžitě (přičemž ve skutečnosti samozřejmě mohou různé typy projektů přinést užitek v různou dobu)
 • přesnost dat, týkajících se očekávaných dopadů rozvojové pomoci
  • nepřesná účetní statistika je přímo jednou z charakteristik rozvojových států
  • nejsou známy přesné počty lidí žijících v chudobě
   • nelze zjistit, ve kterých případech je chudoba lidí chronická a ve kterých jde pouze o dočasné ekonomické problémy
   • často citovaná data jsou pouze hrubými odhady (např. data Světové banky o počtu lidí žijících za méně než 1 nebo 2$ /den jsou založena pouze na statistikách ze 79 zemí)
   • podobně nepřesná a chybějící jsou i data ze statistik OSN
 • jak chápat chudobu?
  • pokud porovnáme počty lidí, žijících v chudobě podle určité úrovně příjmů a podle schopností (jež zahrnují hůře kvantifikovatelné charakteristiky života lidí v rozvojových zemích, jako jsou kvalita života, jeho délka, či vzdělání), dojdeme k podstatným rozdílům (naměřený rozdíl byl až 70 %) .
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License