Foreign aid: diplomacy, development, domestic politics

V souvislosti se změnami ve světě získala rozvojová pomoc 4 nové účely a jimi vysvětlované aktivity:

 • propagace ekonomického a politického přechodu k volnému trhu a demokracii západního stylu (v zemích bývalého "socialistického tábora"
  • podpora vytváření nových ústavních a jiných zákonů
  • podpora reforem soudního systému
  • podpora reforem finančního sektoru
  • podpora reforem mediálního sektoru
  • podpora občanské společnosti
  • podpora privatizace státního sektoru (nejkontroverznější z projektů)
 • reakce na globální problémy
  • mezinárodní přenos infekčních chorob (např. AIDS)
 • prohlubování demokracie
  • financování prvních voleb (ať již prvních vůbec, nebo prvních po dlouhém období totality)
   • sestavování seznamů voličů
   • vytváření právního a institucionálního rámce voleb
  • podpora podobných opatření jako v bývalých socialistických zemích
 • zvládání konfliktu

Tyto důvody vlastně nebyly úplně nové, ale na konci 19. století se staly prominentními.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License