Fukuda Parr

Rozvojové cíle tisíciletí umístily lidský rozvoj - chudobu, lidi a jejich životy - do centra světového rozvojového úsilí v novém tisíciletí, čímž došlo k posunu od dřívějších iniciativ, jejichž cílem byl především hospodářský růst. (str. 395)

Miléniová deklarace (jejíž součástí jsou Rozvojové cíle tisíciletí) a koncept lidského rozvoje sdílí společnosu vizi, založenou na základě hodnot, jako jsou svoboda, lidská důstojnost, solidarita, tolerance a rovnost mezi lidmi a národy. Tato vize považuje lidi v rozvojových nejenom za ty, kteří mají z rozvoje prospěch, ale také jako aktéry změn. Rozvojové cíle tisíciletí se dotýkají některých z nejdůležitějších témat lidského rozvoje, ale nazýbá se jinými - zapojením lidí, demokracií a lidskými právy.(str. 396)

Citace

FUKUDA-PARR, Sakiko. Millennium Development Goals : Why they matter. Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations [online]. 2004, vol. 10, no. 4 [cit. 2009-01-03], s. 395-402. Dostupný z WWW: <http://www.econ.klte.hu/oktatas_es_kutatas/doktori_iskola/download/Fukuda-Parr%20-%20Millennium%20Development%20Goals.pdf>. ISSN 1942-6720 .

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License