Gambie

Gambie nemá žádné známé zdroje nerostných nebo jiných přírodních surovin a pouze velmi omezenou zemědělskou základnu. Živobytí přibližně 75 % populace závisí na pěstování plodin a chovu dobytka. Drobné zpracovatelské podniky se zabývají především zpracováním ořechů, ryb a kůží. Obvykle je hlavním odvětvím ekonomiky reexport, ale ten se po zahájení důkladnějších kontrol nákladu lodí před vyplutím (1999) a vlivem nestability gambijské měny (dalasi) částečně přesunul jinam.

Krásy gambijské přírody a blízkost Evropy učinily z Gambie jednu z větších turistických destinací západní Afriky. Stát sice oznámil úmysl začít s privatizací klíčových státních firem, doposud však nedošlo k pokroku a není tak jasné, zda hodlá vláda dostát svým slibům. Míry nezaměstnanosti a podzaměstnanosti stále dosahují extrémně vysokých hodnot; krátkodobý ekonomický pokrok závisí na stálé bilaterální a multilaterální pomoci, na zodpovědné ekonomické správě gambijské vlády, na pokračující technické pomoci od IMF a bilaterálních donorů a na očekáváném růstu sektoru stavebnictví.

Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html

Hranice Gambie, Senegambie

Hranice a Senegambie nejsou v terénu řádně vyznačeny. Je to tak ostatně lepší, protože mnoho lidí z Gambie má příbuzné v Senegalu a naopak. Není divu, protože hranice Gambie byly uměle stanoveny Brity, kteří chtěli využít řeky Gambie k dalšímu teritoriálnímu průniku do centra západní Afriky. Přestože tyto hranice se v nedávné minulosti straly příčinou zpomaleného ekonomického růstu a válek, politici na nich stále trvají; jediný pokus spojit Gambii a Senegal v konfederaci nazývanou Senegambia skončil po několikaleté historii nezdarem. Na otázku:"Proč tomu tak bylo?" mají Gambijci rychlou odpověď. Žádný politik se podle nich nechce dělit o moc, byť by byla jakkoliv malá.

Zatímco z dlouhodobého hlediska mohou poškodit dlouhodobý ekonomický růst Gambie, krátkodobě z nich mnoho lidí profituje díky reexportu. Gambie totiž uplatňuje velmi nízká dovozní cla, a tak mnoho lidí profituje z pašování zboží do sousedního Senegalu. Tento rozdíl v ekonomické politice byl také hlavním důvodem rozpadu konfederace.1

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License