Hledani Lasky

Hledání lásky

Po probojování se suchem, požáry v divočině a pády cen komodit, mnoho mladých Australských farmářů čelí jiné rostoucí výzvě - absenci byť jediné ženy v australském vnitrozemí.

Letmý pohled na mapu některé ze zemědělských oblastí tohoto obrovského kontinentu osvětluje jejich dilema.

Mnohé nemovitosti jsou vzdáleny míle od jakéhokoliv jiné, izolovaný život a dlouhé hodiny cestování tak činí setkání možných partnerů prakticky nemožným.

Ale Národní federace farmářů přišla s přelomovým plánem, který by měl pomoci.

Začali spolupracovat s ženským magazínem a příští měsíc spustí kampaň "Nalezněte ženu profarmáře". Magazín bude vystupovat jako seznamovací agentura.

"Sarah Jones z Farmářské federace připustila, že projekt čeká namáhavá práce, aby pomohl osamělým srdcím z vnitrozemí.

"Oni potkávají sympatické mladé ženy, tyto dívky se ale nechtějí stěhovat do venkovských oblastí," řekla. "Chtějí pokračovat ve své kariéře a přestěhování se do divočiny zrovna není součástí toho plánu."

Žena farmářka

John je chovatelem ovcí ve vzdáleném Novém Jižním Walesu. Je mu 31 a za svůj život měl pouze jedinou přítelkyni, a to tehdy, když chodil do školy.

"Je to trochu depresivní", řekl. "Nechodím moc do společnosti."

Což není překvapivé, je-li nejbližší hospoda 90 minut jízdy autem po většinou nezpevněné silnici.

"Žiji se svou matkou a otcem a většinu svého času trávím prací," řekl John. "Jsem si jist, že nějakou potkám, jen nevím kdy."

Ve většině zemědělským komunit Austrálie je běžné, že většina mladých lidí odchází za studiem či prací do měst, kde je více příležitostí a peněz. Většina se nikdy nevrátí.

Angie Young je jednou z výjimek. Je jí 26, na rodinou usedlost blízko Langportu v Novém Jižním Walesu se vrátila poté, co pracovala v Sydney.

"Mí přátelé ve městě říkají, že milují tamější životní styl," řekla Novinkám Online."Ale říkají také, že by nemohli zvládnout tamější pracovní nasazení."

Angie vlastní 4500 ovcí, které se pasou na 7000 akrech. Její pradědeček koupil půdu v roce 1908 a rodině od té doby stále patří.

Přes nepříjemný pracovní rozvrh, zahrnující práci brzo ráno, pozdě večer, denně okolo 16 hodin má ráda život na venkově.

"Nic se nevyrovná chování skotu, jeho vykrmování a následnému nabízení na trhu," říká, ale zároveň souhlasí, že jí tak nezbývá mnoho času na nalezení přítele.

Zanedbaný venkov

Ve výstavné Sydneyské čtvrti Snoresmith provedly Novinky Online namátkový průzkum mezi 20 mladými ženami. Otázka pro všechny byla stejná - "Pokud byste potkaly svého muže snů, vzdaly byste se všeho tady a odešly s ním žít na dobytkářskou stanici ve vnitrozemí Austrálie?"

"Ne" byla převládající odpověď, rychle následovaná dovětkem "Nikdy". Jen jedna odpověděla, že ano. "Ale pouze, pokud by to byl Brad Pitt."

Problémy, jimž čelí mladí lidé ze zemědělských oblastí, jsou příznaky širšího problému, požírajícího mnoho komunit. Zemědělci jsou vystaveni mnohem většímu riziku deprese, častěji také kouří, nadměrně pijí a trpí nadváhou.

Národní president Asociace zemědělských lékařů, Dr. David Millhall řekl, že duševní zdraví je úzce svázáno s rostoucím pocitem nejistoty v zemědělských oblastech Austrálie.

"V některých oblastech k tomu pravděpodobně přispívají ekonomie, obecný úpadek zemědělských komunit, uzavírání služeb včetně bank a škol a rostoucí nezaměstnanost."

Sarah Jones z Národní federace farmářů řekla, že navzdory problémům věří, že kampaň "Najděte ženu pro farmáře" může být úspěšná. "Ale musí tu také existovat soustředěná snaha pomoci zanedbaným částem venkova v regeneraci", řekla.

"Je zcela jasné, že to nebude snadné",řekla. "Nejlepší cestou je propagace životního stylu - prostoru a svobody a také přilákání investic a byznysu zpátky do venkovských oblastí, tím, že budeme přesvědčovat mladé lidi k návratu do buše."

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License