Jak Pripravit Perfektni Salek Caje

Mnoho lidí nežádá nic jiného, než aby byl jejich čaj "mokrý a horký", jeden vědec však vytvořil v honbě za dokonalostí vzorec, umožňující vypočítat optimální teplotu, dobu namáčení a pití. A také kdy je třeba přidat mléko.

Existuje 11 pravidel pro uvaření perfektního čaje, o nichž si nikdo nemůže dovolit pochybovat, řekl George Orwell.

Velký kritik Hitlera a Stalina nebyl sám, jak vidno, dalek čajového totalitarismu. Orwell řekl, že čaj - jeden ze "základů civilizace" - je ničen slazením a kdokoliv, kdo přehlíží jeho nařízení o vyhýbání se cukřence se nemůže nazývat "skutečným milovníkem čaje".

Kromě pijáků slazeného čaje dával autor najevo také svou nechuť k vědcům. Proto ke 100. výročí Orwellova narození se Královská společnost chemiků (Royal Society of Chemistry - RSC) rozhodla prozkoumat jeho 11 bodové pravidlo a prokázat, že mnohá jeho "zlatá" pravidla jsou ve skutečnosti nesmysly.

Dr. William Barn, chemický inženýr na Univerzitě v Readingu přispěl svými vědeckými znalostmi (a drze také svými osobními preferencemi) k vyřešení orázky perfektního šálku a zjistil, že Orwell se v mnoha bodech mílil.

Orwellových šest lžic čaje na hrníček - velmi extravagantních, neboť Orwell vytvořil tato pravidla v období poválečného šetření - je i dnes příliš mnoho. RSC prosazuje ne více než jednu lžičku čajových lístků.

Co se týče přidávání mléka do čaje po slití, RSC vydává vážné vědecké varování před touto praktikou. Zdá se, že při lití proudu mléka do horké vody je "denaturace mléčných proteinů" mnohem pravděpodobnější. A to by snad chtěl kdo?

"Za vysokých teplot se mléčné proteiny, jež jsou normálně zkrouceny podobně jako lidské embryum, začínají rozbalovat a spojovat navzájem do shluků. Toto přesně se děje během tepelné úpravy mléka (UHT). Po této úpravě mléko nechutná tak dobře jako čerstvé mléko," řekl Dr Barn.

Je lepší mít chladné mléko už nalité v hrničku, připravené na proud horkého čaje. To umožní, aby mléko ochlazovalo čaj, místo aby čaj nebezpečně zvyšoval teplotu mléka.

Vědci také, narozdíl od Orwella, nechovají žádnou nenávist k těm, kteří si sladí čaj - předpokládáme-li ovšem, že používají bílý cukr.

Přidávání čaje naopak chválí, protože "zmírňuje přirozenou svíravost čaje" - což, přeloženo do nevědeckého jazyka znamená, že je pak čaj, řekněme, méně hořký.

To je pro Orwella kacířství. "Hořkost je u čaje přirozená, stejně jako u piva," řekl. Co by asi řekl na ochucování, které doporučuje RSC?

Některé prvky perfektního šálku čaje Dr. Barna by jistě rozpoznal a ocenil. RSC použila indický čaj Assam, který je v souladu s Orwellovými strktními ustanoveními. Ten řekl, že čaj z žádného jiného místa na zemi ho neučiní "moudřejším, statečnějším a optimističtějším".

Pro použití čaje Assam neexistuje žádné skutečně vědecké vysvětlení, je to zkrátka jen silný čaj, který chutná Dr. Barnovi.

"Zatímco některé věci jsou podloženy vědeckými poznatky, jiné, jako například výběr Assamu, jsou založeny na mých osobních preferencích. Jsem si jist, že mnoho lidí přijde na lepší metody přípravy čaje a je dobře, že se o tom diskutuje," řekl Dr. Barn.

Konečně, RSC doporučuje vypití perfektního šálku čaje při četbě Orwellovy knihy "Down and Out in Paris and London", svědectví o chudobě a tuláctví ve 30. letech 20. století.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License