Klíma

Afrika před Nizozemci

 • migrace bantuských kmenů na jih

Afrika za Nizozemců

 • 1652 Kapské město založeno jako zásobovací stanice
 • cape coloureds - míšenci nizozemců a místních
 • trek-búrové - fanatičtí kalvinisté, rozšiřují území Kapska

Nástup francouzů v 17. a 18. století

 • Senegal (1673 - založena senegalská společnost) a Mauricius

britský nástup k ovládnutí Afriky

 • průmyslová revoluce - Britové už nepotřebují otroky, ale kvalifikované dělníky a zároveň odbyt pro své výrobky
 • výzkum zahájen 1790
 • zakládání států pro osvobozené otroky - Sierra Leone a Libérie (USA se chtěly zbavit svých černochů)

Mfecane (jv Afrika po roce 1818)

 • Zulština vnucena kmenům v okolí
 • vojenská společnost
 • Mfecane - zpětná migrace, která vytvořila dnešní národy jv. Afriky
 • přímým potomkem náčelníka Shaka dnešní Svazijsko (nebo se k němu alespoň hlásí)

První fáze výzkumů

 • hledání bájných říší, které už většinou neexistují

Severní Afrika

 • Egypt se osamostatňuje po Napoleonově tažení
 • 1830 - Francie začíná obsazovat Alžírsko

Scramble for Africa

 • koncem 19. stol. velká potřeba afrických komodit v Evropě
 • 1876 (1/10 Afriky je Evropská) - 1900 (1/10 Afriky není evropská)
 • Egypt
  • průplav začali stavět francouzi, Britové ho skoupili, ostřelovali Alexandrii, z Egypta se stává anglický protektorát
 • Súdán
  • Angličané vítezí nad mahdisty pomocí modernějších zbraní
 • východní Afrika
  • kontrola a zmírnění otrokářství
 • jižní Afrika
  • nález diamantů v Kimberley
   • připojení územíke Kapsku
  • Rand - největší ložiska zlata na světě
  • Búrská válka
   • na přelomu letopočtu
   • poměrně úspěšně likvidovány búrské státy
   • vznikly první koncentrační tábory a taktika spálené země

Francie v Maghribu

 • Maroko bylo nezávislé, všichni Evropané ho chtěli, zato vehementně deklarovali jeho svobodu
 • nakonec ho po konfliktu s Německem získalo Německo
 • Fašoda v Súdánu - málem vznik vláky mezi Anglií a Francií

Německo přichází pozdě, ale razantně

 • Togo a Kamerun
  • chudá kolonie
 • německá jihozápadní Afrika
  • dnešní Namibie
   • masakry původního obyvatelstva
    • záminka pro odebrní kolonií Německu po 1. světové válce
 • německá východní Afrika
  • Tanganika, Rwanda, Burundi

Belgické kolonie (Kongo)

 • 1876 - Kongo se stává soukromou kolonií belgickhé krále Leopolda II.
 • 1904 - belgičané přebírají kolonii od svého krále

Portugalské kolonie v Africe

 • Sao Tomé
  • výnosné kakaovníkové plantáže

Italské kolonie

 • koupě pobřeží rudého moře, kde je dnes Eritrea
 • následně italské Somálsko
 • 1896 - bitva u Aduy - Habeš porazila Itálii
 • 1912 - Libye, kterou nikdo nechtěl

Španělské Kolonie

 • Španělské Matoko + Západní Sahara
 • Rovníková Guinea

První světová válka

 • 1. světová válka měla v Africe dramatičtější průběh než 2.
 • bojovalo se o Togo - byla tam německá vysílačka
 • Kamerun - Německo se bránilo v malých posádkách
 • Němci se zuřivě bránili
 • německá JZ Afrika je zabrána JAU
 • koloniální jednotky
  • měli je všechny koloniální státy
 • mobilizace statisíců nosičů
 • výsledek:
  • Německé kolonie byly přerozděleny v systému Společnosti Národů
  • otřesení postavením bílého muže (bílé muže jsou taky barbaři, kteří se vraždí -> ztráta iluzí)
  • pod tlakem okolností se správa území začíná humanizovat

Panafrikanismus

 • vznikl v USA a Karibiku
 • 1900 první panafrická konference

Meziválečné období

 • Angličané povolili "samostatné království", které je ale stále pod vlivem Anglie
 • Súdán - generální guvernér zastřelen - represe
 • Etiopie - v roce 1935 vtrhla italská vojska bez vyhlášení války
 • Britové nebránili vzniku politických stran
 • vznik afrokesťanských kultů a církvi - identifikační procesy
 • Rhodesie
  • dnešní Zimbabwe - jižní Rhodesie
   • mnoho bělochů - vznik rasistického režimu
  • severní Rhodesie - Zambie
  • Ňasko - dnes MalawiS
 • JAU - vznik búrského rasistického nacionalismu
  • 1936 - odebrání volbeního práva "barevným"

2. světová válka

 • Free French
  • ve francouzské rovníkové Africe získal de Gaule jednotky
 • 1943 - Angličané vypráskali Italy z Etiopie -> vrací se Haile Selasie
 • Evropa 2. světovou válku v Africe prohrála -> započal se proces ztráty kolonií

Po 2.světové válce

 • vzrůst nacionalismu
 • 1945 - panafrický kongres v Manchsteru - poprvé výrazné africké politické osobnosti
 • afričané se nesnažili získat ihned nezávislost, obava z příliš rychlé dekolonizace

Cesta k plné nezávislosti

 • Násir
  • nacionalista
  • obava z muslimského absolutismu - Muslimské bratrstvo
  • Suezská krize - znárodnění suezského průplavu
 • Lybie
  • vytvoření nepřirozeného království
 • Alžírsko
  • krvavá válka po r.1945
  • povstáí v Qazbě
  • tajné mučení - šok po průniku informací na veřejnost

Problémy dekolonizace

 • se velmi liší podle toho, kumo území patřilo
 • 1957 - vyhlášení nezáslosti Ghany.
 • 1960 - Afričané opouštějí Afriku, protože chápají, že nikdo jejich Commonwealth nechce
 • negritude - hrdost na to, že je člověk černoch
 • africký socialismus
  • Moskva slibovala víc
 • spolupráce s Francií
  • v podstatě pokračování kolonialismu
 • Federace Rhodesie a Ňaska
  • 1953-63
  • skončila odpojením Zambie
 • organizace africké jednoty
  • problémy nedokázala vyřešit
  • 2002 -Africká unie - jen přejmenování, jinak žádná změna
 • suverenita není reálná a dnes už jí nevěří ani v OSN
 • hranice fungují spíše jako zdroj úplatků
 • 2. v dějinách byla Afrika důležitá (scramble, dekolonizace), zájem vždy rychle opadá
 • v Africe je tragédie tragická
 • nejdůležitější je pitná voda - teprve po jejím zajištění je možno řešit ostatní problémy
 • velkým problémem je působení nadnárodních společností
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License