Kritika SAPs

Hodder: Development geography

Hodder uvádí logický závěr, že SAPs zapříčinily mnohonásobnou závislost (tuto formulaci bude ještě třeb promyslet :-). Nejenom, že se obyvatelstvo rozvojových zemí stalo závislým na celosvětovém trhu (se všemi jeho nepříznivými důsledky, mezi nimiž dominuje nestálost investic v důsledku honby za co nejnižšími náklady), ale zároveň se také vlády v důsledku reformních opatření staly závislými na Brettonwoodských institucích.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License