Literatura O Neziskovkach A Rozvoji

Desai, Potter. Agents of development

Rozvojová aktivita byla dlouho doménou státu. Na konci 20. století však tento monopol zeslábl s tím, jak se do rozvoje zapojovali noví aktéři: nadnárodní organizace (např. Světová banka a Mezinárodní měnový fond) a nevládní neziskové organizace (dále NGOs).

Problémy, spojené s oficiální rozvojovou pomocí

Celkový objem oficiální rozvojové pomoci (dále ODA) je malý a dále klesá. Tato pomoc navíc není altruistická, spíše se stala prostředkem prosazování ekonomických a politických zájmů dárcovských zemí. Tento trend symbolizují podmínky spojené se SAPs. Důsledkem kritiky ODA se stalo financování přes NGOs, kterým je přisuzována schopnost pomáhat na lokální úrovni.

V souvislosti s prosazováním liberalismu jsou NGOs často vnímány jako klíčové prvky občanské společnosti, které mohou zaplnit mezery vzniklé privatizací státních služeb.

Peter Burnell: Foreign aid in a changing world

Bibliography
1. DESAI, Vandana, POTTER, Robert B. The companion to development studies. 1st edition. Edited by Vandana Desai and Robert B. Potter. London : Arnold, 2002. ISBN 0340760516. Agents of development, s. 471-472.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License