Mcneill

Myšlenka lidského rozvoje a s ní související index byly vyvinuty Rozvojovým programem Spojených národů (United Nations Development Programme - UNDP) a následně propagovány pomocí výročních Zpráv o lidském rozvoji (Human Development Reports). V posledních letech začal být tento přístup s dílem ekonoma Amartya Sena. Původně koncept tvořil důležitou součást diskursu, zaměřeného proti dominantnímu pohledu na problematiku, spojovanému s Brettonwoodskými institucemi (SVětovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem). Od té doby se náhledy UNDP i Světové banky změnily a lidský rozvoj dnes tvoří základ dalších perspektiv, vznikajících jak na akademickém, tak rozhodovacím poli. (str.5)

Sen se domnívá, že mezi kořeny lidského rozvoje patří množství dřívějších, vzájemně propojených přístupů - např. základní lidské potřeby, fyzická kvalita života, rozdíly v životních podmínkách - a zmiňuje příspěvky některých mezinárodních organizací (např. UNICEFu), humanitárních organizací (např. OXFAMu) a humanistů, vyjadřujících podporu myšlence sociální spravedlnosti. (str. 6)

Autorství konceptu lidského rozvoje může být přisouzeno vizionářskému pakistánskému ekonomovi Mahbubovi ul Haqovi. (str. 7)

Úspěch lidského rozvoje tkví v jeho schopnosti spojit výkum a politiku. Koncept lidského rozvoje a

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License