Milhausova teorie politického tlaku

Po přečtení veškeré dosavadní literatury o rozvoji si dovoluji vysovit následující domněnku:

Ve světě skutečně často převažoval "development of underdevelopment". Bylo to důsledkem dvou spolupůsobících "rozvojových praktik". První z nich bylo systematické využívání slabé mocenské pozice zemí jihu k uzavírání pro ně z dlouhodobého hlediska nevýhodných smluv.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License