Mobilita
  • typologická kritéria, na jejichž základě lze posuzovat prostorovou mobilitu
  • čtyři základní typy prostorových pohybů včetně typických znaků a příkladů jednotlivých typů pohybů
  • co si představíš pod pojmem "kyvadlová migrace"?
  • vyjmenuj "migrační zákonitosti" podle Ravensteina
  • vyjmenuj faktory, vedoucí k emigraci + příklady push a pull faktorů
  • uveď příklady fyzických a legislativních prostředků k zamezení migrací
  • vyjmenuj několik příkladů významných vnitrostátních migrací
  • zkus si načrtnout Webbův diagram
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License