Navrh Upraveneho Zadani

Teorie regionálního rozvoje a role nevládních neziskových organizací v rozvojové praxi

Nejvýznamnější ekonomické teorie - Teorie a strategie rozvoje v kontextu historického vývoje - Role nevládních neziskových organizací v rozvojové praxi a její kritika - Zapojení českých nevládních neziskových organizací do mezinárodního rozvojového úsilí

Předpokládám:

 • v části věnující se rozvoji:
  • zapracování Programů strukturálních úprav (SAPs) do části o rozvojových strategiích
  • krátkou kapitolu, věnující se politickým souvislostem rozvojových zkušeností zemí třetího světa
  • pokus o zapracování teorií a strategií rozvoje, které nemají svůj původ v západním světě. Nezahrnutí takovýchto přístupů je kritizováno v recenzi knihy "Popular development" od J. Brohmana, která byla mým hlavním zdrojem.
 • v části, věnující se NNO:
  • zapojování NNO do rozvoje v historickém kontextu
  • vnímání role NNO v rozvoji v historickém kontextu
  • nejvýznamnější české NNO, věnující se mezinárodnímu rozvoji pokus o analýzu několika máo nejvýznamnějších programů
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License