Nef - Growth isn't working

NEF v textu growth isn't working kritizuje koncepci, podle níž rychlejší ekonomický růst povede k odstranění chudoby.

Hned na počátku je za zvrácený považován stav, kdy mnoho obyvatel chudých zemí nemá téměř žádné zisky z globálního ekonomického růstu, přičemž na ně ovšem nejvíce dopadají jeho nepříznivé důsledky především environmentálního charakteru.

Kritika ekonomického růstu (pravděpodobně měřeného HDP)

  • ekonomický růst odráží změny pouze v placené práci. Je uváděn absurdní příklad, kdy ekonomika vzroste v případě, že si dva rodiče začnou navzájem pečovat o děti a platit si za to.
  • výpočet HDP nijak nezohledňuje nefinanční stránky kvality života, jako např. pracovní dobu. Pokud se pracovní doba zvýší o 10%, produkce vzroste stejně, stejně tak i HDP. Ale kvalita života se nezvýší. Nedostatečná pozornost je věnována také psychologickým aspektům kvality života, jako jsou pocity nebezpečí nebo finanční nejistoty. Podobně se také nezapočítavají možné nepříznivé důsledky práce mladých rodičů, kteří nemohou pečovat o děti (jmenovány jsou kriminalita a zdravotní důsledky)
  • HDP zvyšují i takové činnosti, které požírají peníze, jež by bylo možno využít jinak - např. technologické řešení ekologických krizí. NEF to nazývá "defenzivní konzumací" - tento obrat se v češtině zřejmě nepoužívá
  • HDP nijak neodráží rozdělení příjmů ve společnosti. Autoři tvrdí, že z hlediska kvality života má např. 100$ navíc rozhodně větší význam pro rodinu, která měsíčně vydělává 100$ než pro tu, která vydělává 1 000 000$.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License