Osnova

Osnova bakalářské práce

Úvod

Nejvýznamnější teorie rozvoje

Mylšenky, na kterých teorie stojí

Nejvýznamnější teorie a jejich uvádění do praxe

Rozvoj a regionální rozvoj - do jaké míry je rozvojový svět "jiný"

NNO a rozvoj

Zkušenosti ze světa

Činnost českých NGOs, týkající se rozvoje

Uplatění geografů v NNO

  • pokus o shrnutí zkušeností lidí, na ktré mi dal Hynek kontakt, na víc prostě nemám…
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License