Otazky Pro Geografy V Neziskovkach
  1. Uvažoval jste o práci v neziskové organizaci už během studia geografie?
  2. Byl jste už v době studia geografie činný v nějaké neziskové organizaci?
  3. Které znalosti a dovednosti, načerpané při studiu geografie používáte při své práci i dnes?
  4. Domníváte se, že v případě vystudování jiného oboru byste byl na svou práci lépe připraven?
  5. Jak velký význam přisuzujete vysokoškolskému vzdělání mezi předpoklady pro práci v neziskové organizaci?

515 903 130 - Miroslav Kundrata

Z rozhovoru s Miroslavem Kundratou

Na Přírodovědecké fakultě MU jste vystudoval obor geografie, kterému jste se dále profesně věnoval v rámci Brnoprojektu i v Geografickém ústavu ČSAV v Brně. Do jaké míry ovlivnilo zkoumání stavu české krajiny a přírody vaše rozhodnutí snažit se tento stav zlepšovat?

Akademické prostředí mi umožnilo dostat se k informacím a souvislostem mezi stavem životního prostředí, zdravím společnosti i stabilitou přírodních ekosystémů. Moji angažovanost však nejvíce ovlivnily kontroverzní kauzy, s nimiž se Brno a jižní Morava v osmdesátých letech potýkaly (stavba Novomlýnských nádrží, vykácení Podkomorských lesů kvůli autodromu či betonování Lužánek) a zejména pak lidé z akademického prostředí, s nimiž jsem měl to štěstí spolupracovat a kteří v sobě snoubili odbornost s etickými zásadami a občanskou angažovaností – namátkou Antonín Buček, Karel Hudec, Jan Lacina, František Kubíček a další.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License