Pieterse

Společně s anti-rozvojem1 a "beyond developmentem"2 (český ekvivalent se nepoužívá) je post-development radikální reakcí na dilemata rozvoje. Extrémní nespokojenost se standartní rozvojovou rétorikou i praxí a rozčarování o alternativním rozvoji jsou určujícími body této perspektivy. Rozvoj ze odmítán:

  • jako "nové náboženství západu" (Rist, 1990a)
  • používání vědy jako síly (Nandy, 1988)
  • protože nefunguje (Kothari, 1988)
  • znamená kulturní westernizaci a homogenizaci (Constantino, 1985)
  • přináší environmentální destrukci
  • and it brings environmental destruction.

Není tedy odmítán pouze pro své výsledky, ale také pro své úmysly, náhled na svět a související myšlení, znamenající omezený pohled na život. (175)

Počátkem post-developmentu bylo zjištění, že dosažení životního stylu středních tříd je pro většinu světové populace nemožné (Dasgupta, 1985). (175)

Post-development se zaměřuje na základní předpoklady a motivy rozvoje. (176)

Citace

PIETERSE, Jan Nederveen. After post-development. Third World Quarterly [online]. 2000, vol. 21, no. 2 [cit. 2009-01-06], s. 175-191. ISSN 1360-2241.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License