Politika Domaci Podpory

Ideje

 • "světonázory"
  • nejdůležitější
  • široce sdílené hodnoty založené na náboženství
  • co je a není dobré
  • co je a není vhodné
  • v kontextu rozvojové pomoci:
   • lidé mají právo na svobodu
   • lidé mají právo na minimální životní úroveň
   • lidé mají být samostatní a zodpovědní za svůj vlastní blahobyt
 • normy
  • kolektivní očekávání, představy vhodného chování a jednání
   • např. "vlády bohatých zemí mají poskytovat rozvojovou pomoc chudým zemím
   • lidé by měly být nezávislí - využívání veřejných zdrojů na pomoc, ať již domácí nebo zahraniční, je nevhodné
   • normy jsou obvykle vnímány přes světonázory (pro sociology "zafrejmovány")
 • neurčité názory
  • např. na to, který typ rozvoje je efektivní

Příklady ovlivnění zahraniční rozvojové pomoci politickými normami a hodnotami

 • USA
  • liberální politická tradice ("stát vládne tím lépe, čím méně vládne")
  • pro pravicové kritiky: ODA je neefektivní, protože je poskytována státem
 • Švédsko a Nizozemsko"
  • sociálnědemokratické tradice
  • popularita rozvojové pomoci jako vyjádření solidarity
 • Japonsko
  • tradičně silná tole státu
  • slabé postavení rozvojových NGOs

Instituce

 • volební systémy
  • poměrný systém
   • i malá strana dokáže výrazně ovlivnit uahraniční rozvojovou spolupráci, pokud je to hlavní bod jejího programu
 • prezidentská vs. parlamentní demokracie
  • parlamentní
   • exekutiva je závislá na zákonodárném sboru - legislativa má tendenci podporovat vládní politiky, protože vládní strany tu mají většinu
  • prezidentský
   • vzájemná nezávislost exekutivy a legislativy
   • častější kritika politik exekutivy ze strany legislativy -> prohlubování skepticismu ohledně efektivity a vhodnosti poskytování zahraniční rozvojové pomoci
 • role dalších organizací, které mají přístup k tvorbě politik
  • orgány lokální správy
  • poradenské orgány
   • jejich vliv se liší stát od státu
    • značný: Dánsko, Německo ("ponorky")
    • nízký: Francie, USA
  • organizace sponzorované vládou

 • levicové strany obecně spíše podporují ZRS, pravicové strany se kloní spíše k omezování pomoci a podpoře komerčních zájmů a bezpečnosti; existuje ale řada výjimek

Zájmy

 • podpora komerčních cílů ZRS
  • podpora exportu
  • přístup k nerostným a jiným surovinám
 • pomoc jako humanitární prostředek, prostředek rozvoje
  • neziskové rozvojové organizace
  • neziskové organizace a zájmové skupiny, řešící témata, která s rozvojovou tematikou souvisí
   • environmentální organizace
   • rodinné plánování
 • podpora konkrétní země, národa, etnika či příslušníků určitého náboženského přesvědčení
 • různé skupiny mají různý přístup k "decisionmakingu" (např. v různých zemích)
 • veřejné mínění
  • bývá pasivní a neurčité
  • stanoví pouze široké hranice možnostem objemu a směřování pomoci
  • manipulovatelné
   • veřejné vzdělávání
   • rámování - svázání pomoci s určitými normami
   • zájem stoupá v případě
    • humanitární krize
    • skandálu, týkajícího se zneužití pomoci

Organizace státní moci

 • státní rozvojové agentury často nejdenají plně v souladu s politikami vlády, jsou pod vlivem různých zájmových skupin, NGOs…
 • čím úplněji řeší jedna agentura vše, co souvisí s rozvojem, tím větší má vliv na utváření ZRS
 • příklady:
  • VB, USA: organizace na úrovni ministerstva
  • Dánsko: součást ministerstva zahraničních věcí
  • Francie: rozdrobení do mnoha úřadů
 • organizační uspořádání má tendenci se institucionalizovat a přetrvává
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License