Potraty
  • definice potratu
  • vyjmenuj "známky života"
  • jaké typy potratů jsou statisticky rozeznávány?
  • popiš dva způsoby, jimiž lze vymezit skupiny lidí, jež mají užší vztah k potratovosti + ukazatele, které se k jednotlivým způsobům váží
  • vyjmenuj ukazatele porodnosti, které nepatří ani do jednoho z výše uvedených typů
  • charakterizuj vývoj porodnosti na území dnešní ČR, příčiny tohoto vývoje
  • proč by se na počátku 90. let bylo možno domnívat, že se zhoršuje zdravotní stav českých žen
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License