Potter

Na poli rozvojových studií došlo od jejich vzniku v roce 1940 k mnoha zásadním změnám převládajícího názoru na sám rozvojový proces. Tyto změny byly zachyceny početnou literaturou, jež začala vycházet od 80. let 20. století. Hlavním tématem těchto prací bylo konstatování, že mnohé myšlenky, týkající se rozvoje, byly značně kontroverzní a sporné.

Rozvojová studia však neřeší pouze teorie rozvoje, ale i rozvojovou praxi. B. Hettne (1995) proto navrhl rozdělit rozvojové myšlení na rozvojové teorie, rozvojové strategie a rozvojové ideologie. Jejich vztah zachycuje následující schéma.

Hettne (1995) také uvádí, že s přijetím nových teorií často nedošlo k zavrhnutí dřívějších myšlenek a praktik. Namísto toho docházelo k jejich překrývání s novými přístupy, z čehož někdy vznikaly protiřečící si závěry. R. Potter (2002) uvádí, že jednou z možností byl přesun zavržených myšlenek do jiného vědního odvětví. Podle něj je tomu z důvodu hodnot a úsilí autorů, podílejících se na rozvojovém diskursu.

Rozdělení rozvojových teorií

Podle Pottera (2002) je mnoho způsobů, kterými lze kategorizovat rozvojové myšlení. Potter a Lloyd-Evans (1998) navrhli rozdělení na základě dvou stupnic. Na jedné jsou přístupy sestaveny od normativních (jaký by rozvoj měl být) po pozitivní (jaký rozvoj skutečně byl), na druhé pak od jednoduchých ekonomických teorií po holistické přístupy, zahrnující nejrůznější společenská a environmentální hlediska. Na základě toho lze pak sestavit přehled teorií a přístupů:

Bibliography
1. POTTER, Robert B. The companion to development studies. 1st edition. Edited by Vandana Desai and Robert B. Potter. London : Arnold, 2002. ISBN 0340760516. Theories, strategies and ideologies of development, s. 61-65.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License