Poznamky Ke Korekturam
  • jak jinak napsat (viz. níže)?
  • jak citovat v případě, že cituji někoho, koho cituje autor? V pokynech k vypracování bakalářky k tomu nic nemáme.
  • v pokynech k bakalářské práci máme uvedenu tuto formu uvedení zdroje citace: (cit. PRAVDA, J. 1990, 33). Myslíš, že je třeba tuto formu uvádět, jestliže před citací uvedu např.: "Tento názor vhoně ilustruje následující citát z práce J. Pravdy (1990, 33):"?
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License