Prirodni Faktory Podminujici Rozvoj

Nepál

 • 5 ročních období (léto, monzuny, podzim, zima - suchá, studená, jaro)
 • monzun - neprší pořád, ale zato pořádně
  • polnohospodářské zemědělství (úroda několikrát ročně)
  • 2500-3500 m.n.m - rýže, brambory, čočka, proso, pšenice, ovoce
  • 3500-4500 m.n.m - kukuřice, pohanka
  • výrazné sesuvy půdy
  • rozvolňování půdy - nebezpečí
  • roztávání ledovců - nebezpečí řícení ledu, nebezpečí záplav
 • chov: skot, vodní buvolové
 • lidé ve vysokohorském prostředí
  • nadm. výška -> snížení parciálního tlaku O2, teplota, vlhkost vzduchu, intenzita slunečního a ionizačního záření
  • zvýšená rychlost větru
  • snížení gravitace
 • krátkodobá aklimatizace
  • hyperventilace a periodické dýchání
  • nárůst počtu erytrocytů, zvýšení obsahu Hb v krvi
  • respirační alkalóza krve
  • výšková diurza
  • -> zvýšení schopnosti vázat Hb
 • adaptace
  • postava (výrazný hrudník, větší plicní objem, větší množství krve a Hb oproti obyvatelům z nížin)
  • zpomalení růstu, zpožďování menstruace
 • horská nemoc
  • rychlost výstupu > aklimatizační schopnost
  • příčiny ne zcela objasněny
  • příznaky: bolesti hlavy, nechutenství, nespavost, dušnost, zvracení
  • otoky, nedostatečné prokrvení mozku
 • podchlazení a omrzliny
  • 35-32°C zvýšená aktivita metabolismu pomocí chladového třesu, periferní vasokonstrikce
  • 30-28°C snížení enzymatických aktivit, zpomalení metabolismu a fyziologických aktivit, ztráta vědomí)
  • 28-26°C - selhání organismu, smrt
 • omrzliny - vznik ledových krystalů, odumírání tkáně

Obyvatelstvo

 • 60 etnik, 36 jazyků a dialektů
 • Z Nepál - kolem 300 původních obyvtel
 • většina přišla z oblasti Nagaland
 • nepálština - indoevrpospký jazyk s dévanagarským písmem (blízké sanskrtu)

Sociální problémy

 • neexistuje sociální zajištění ze strany státu
  • rodinné vazby a přátelství
  • problém při rozpadu tradičních vazeb ve městech -> život za méně než 15 Kč/den
 • hierarchie hodnot skupin lidí
  • zahraniční dárci
   1. děti
   2. ženy a děti
   3. nemocní
   4. staří lidé
  • Nepálci
   1. staří lidé
   2. nemocní
   3. matky s dětmi
   4. děti
 • problém pomoci
  • stálá neomezená pomoc
   • neposkytuje impuls
  • nerespektování hodnot společnosti
 • vzdělání vs. dětská práce, prostituce

Ekologické problémy

 • odpad
  • stále je ještě vžito, že odpad se rozloží
  • recyklační programy pro turisty, ne místní

Turecko -hledání souvislostí

 • před 5000 l. mořské národy
 • vždy šlo o hranice a přírodní zdroje
 • dnes velký nedostatek dřeva - všechno bylo použito na ukřižování Ježíšů :-)
 • Turci jsou citliví na:
  • Ataturka
  • armádu
  • náboženství
  • tradice
 • Arabi používali kdysi Turky jako vojenské otroky (mameluky), praxi později přejali i Turci - brali vojenské otroky (janičáře)
 • Hanifové - základ arabizace a islamizace regionu
 • nejvíz fézu se vyrábělo v ČR
 • 747 - na perská trůn nastupují Abbasovci
  • sídlo státu přeneseno do Bagdádu

Kurdové

 • blavní město Diyarbakir

Národy západní Sibiře

Jamalsko-Něnecký autonomní okruh

 • centrum těžby zemního plynu
 • rozvoj kraje vs. dopad na původní obyvatelstvo (vytlačování, přetínanání migračních tras)

Chanto-Mansijský autonomní okruh

 • ruské centrum těžby ropy
 • tundra - pásy stromů podle vodních toků nebo v zátiší

Národy

 • Něnci
  • dříve Samojedi
  • dnes asi 41 tis. lidí
  • 96 % kočovní chovatelé sobů (není jisté, zda si Něnci domestikovali soby nebo naopak), 4 % lesní Něnci
  • problém s bydlením v ruských dřevěných domcích - drží se tam hmyz
  • původní typy obydlí se stále používají pro vykonávání rituálů a pro návštěvy hostů
 • Chantové
  • ugrofinská skupina
  • 28 678 Chantů v Rusku
  • kočovníci, lovci a rybáři
 • Mansijové
  • ugrofinové
  • 11 432 Mansiů v roce 2002
  • lovci, rybáři, kočovníci, zemědělství (v 17. století vlivem styků s Rusi)
 • destruktivní vliv kolektivizace, sovětizace - narušování původních rodinných a příbuzenských vazeb, společenských tradic (pohřbívání)
 • kočování - rozmrzání permafrostu, teplo pro soby, otravný hmyz v létě
 • jezera - v malých není dost živin pro ryby
 • regulace lovu a rybaření - lidé se pohybují na hranici zákona
 • tradice výchovy dětí
  • do 5-6 let se má ukázat, k čemu se člověk hodí, pak mu najdou člověka, který by ho mohl dále vzdělávat

Přírodní bohatství Afriky: Prokletí nebo naděje?

 • hladomor - nemusí být důsledkem nedostatečného množství potravin, spíše neschopnosti obyvatel opatřit si dostatek potravin (např. v důsledku nízkých příjmů)
 • podstatnou část Afriky pokrývají pro zemědělství nevhodné půdy (mezi 33 - 66%)
 • poválečné období - vysoké ceny potravin v Evropě - masové zakládání nových plantáží v Africe
 • Afričané si většinou nemohou půjčit, protože nevlastní žádné pozemky, kterými by mohli ručit
 • Angola - původně etnický konflikt se změnil na souboj o nerostné suroviny (a bohatství)
 • Botswana - díky dobré politice vlády byly finance využity pro rozvoj
 • energetika
  • nedostatek uhlí
  • vysoká kapitálová náročnost jaderných elektráren
 • Kongo
  • Great Inga
  • splavné na většině toku, ale ne v úseku ústí
 • 80 % obyvatelstva v málo urbanizovaných vnitrozemských oblastech
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License