Regionalni Politika A Regionalni Rozvoj

Přístupy ke studiu reality

Pozitivismus

 • Comte
 • indukce, empiricismus
 • využití v neoklasických teoriích regionálního rozvoje (různá akumulace kapitálu v různých regionech)
 • von Thunen (model land use v izolovaném území, kde je dominantním sektorem ekonomiky zemědělství), Christaller (teorie centrálních míst), Losch (modifikace Christallerova systému, možnost specializace center), Weber (lokalizační teorie průmyslu - bude se nacházet v těžišti mezi zdroji surovin a (levné) pracovní síly tak, aby náklady byly minimální)

Kritický realismus

 • falsifikace
 • Karl Popper
 • vliv na keynesiánské teorie
 • Myrdal (teorie kumulativních píčin), Petroux (póly růstu)

Strukturalismus

 • přesvědčení o existenci stabilních společenských struktur, které omezují lidské jednání
 • (neo)marxismus
 • Harvey (teorie hospodářských krizí - akumulace a znehodnocování kapitálu), Emmanuel (teorie nerovné výměny - nerovné podmínky mezinárodního obchodu)

Kritický realismus

 • zjišťování korelací nestačí, je pouze prvním krokem, následně je třeba analyzovat, které vztahy jsou nutné a které nahodilé.
 • Bhaskar
 • změkčení strukturalismu
 • Massey - locality debate

Hermeneutika a Teorie strukturace

 • Gadamer, Giddens
 • důraz na pochopení kontextu (např. etnografické metody výzkumu), nikoliv pokusy o vytváření univerzálních pravd
 • změkčení strukturalismu, schopnost jednotlivce ovlivnit strukturu, stejně, jako struktura ovlivňuje jeho
 • v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví regionálního výzkumu

Poststrukturalismus a postmodernismus

 • kritické odnocení přijímaných "pravd"
 • dekonstrukce
 • alternativní mody pravdy
 • znalosti jako metoda útlaku
 • prozatím malé uplatnění v ekonomických a regionálních přístupech
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License