REK2 - Pojmy A Otazky

Industrializace a obchod

Pojmy:

 • Engelsův zákon
 • Singer-Prebisch hypothesis
 • Weak sustainability
 • Strong sustainability
 • Net National Savings
 • Adjusted Net National Savings
 • Environmental Sustainability Index (komponenty) -> Environmental Performance Index (jaký je mezi nimi rozdíl?)
 • Ecological Footprint (a Energy Footprint)

Kontrolní otázky

 • Co je velmi důležité, pokud je zvolen uzavřený model ekonomického rozvoje?
 • Jak se liší starší a novější pojetí role primárního sektoru při ekonomickém rozvoji:
 • Uveď příklady několika rozvojových zemí, které jsou vysoce závislé na exportu jedné komodity
 • Uveďte příklady výhod růstu vedeného primárním sektorem.
 • Proč roste poptávka po produktech primárního sektoru pouze pomalu?
 • Jaké nástroje byly používány v rámci ISI?
 • Jaké jsou typy kapitálu podle Světové Banky?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody kompozitních ukazatelů?
 • Jak se liší klasická a neoklasická ekonomie z hlediska pohledu na roli přírodních zdrojů?
 • Jak se liší neoklasická a ekologická ekonomie?
 • Jaké služby nám poskytuje životní prostředí?
 • Jak lze dělit přírodní zdroje?

Zajímavosti

 • těžba patří do primárního sektoru, ale jinak se počítá do průmyslu
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License