Rozvojové příležitosti stř. Asie a Blízkého východu

Uzbekistán

 • zaváděna latinka, používá se ale i azbuka -> chaos
 • ruština - jazyk mezietnické komunikace
 • dobře rozvinutá infrastrutura v rámci regionu (železnice)
  • vzhledem k tomu, že mají prostředky na investice
 • 2005 - Anidžanský masakr
  • vzpoura části elit, kteří chtěli dělat ekonomické reformy -> Karimov je označil za islámské radikály a hned je zavřel ->lidé protestují v Anidžanu -> brutální potlačení ze strany státu
 • hodně lidí, kteří neznají nic jiného, než Karimova
 • mnoho reforem zůstává na papíře a např. obchod s bavlnou je stále řízen centrálně
 • pracovní migrace hlavně do Ruska -> jazyk
 • závislost na obchodu s Ruskem
  • kontrola obchodu s nerostnými surovinami
 • Karimov využívá islám k posílení své pozice
 • uzbecký sum
  • kontrola měny -> směny jen na černém trhu nebo striktně kontrolované
 • uzavřenost - není jednoduché stát opustit
 • neexistuje opozice
 • hraniční spory s Kyrgyzstánem (exklávy)
 • strategická poloha - hrancie se všemi středoasijskými republikami
  • dopravní koridor
  • určující pro projekty ve Střední Asii
 • tradiční příjemce rozvojové pomoci z ČR
  • obchod - bavlna
  • roz. pomoc - čištění vody
  • podpora slunečních fotoelektrických systémů

Tadžikistán

 • kulturní napojení na perskou kulturu
 • centra Dušanbe a Khudžand a Kuljob (jih), ve východní horské části kyrgyzské menšiny
  • v zimě není spojení mezi východní a západní částí
 • Dušanbe
  • 650 tis. obyv.
 • velká koncentrace obyvatelstva
  • nížíny na jihozápadě, kde je možno rozvíjet zemědělství
  • asi 140 různých národností (Tádžikové 80%), ruština jako lingua franca
 • 1924 - součást uzbecké SSR
 • 1929 - Tádžická SSR
 • občanská válka 1992-1997
  • boj o moc (jižní - kujlobské proruské klany vs. severní prouzbecké klany)
  • ukončení války za pomoci Ruska
 • vojenské využití - po 2001 pro americký útok na Taliban
  • nikdy tu ale nebyla vojenská základna
  • Moskva si udržuje svůj vliv (základna Dušanbe)
 • Čína - porporuje výstavbu infrastruktury u svých hranic (směrem na město Kašgar)
 • Rusko má dobré vztahy buď s Tadžikistánem, nebo s Uzbekistánem
 • útoky islámských fundamentalistů na tádžické vojáky
 • závody ze sovětských dob
  • výroba hliníku TadAZ (bauxit ale musí být dovážen)
  • těžbu ovládají zahraniční společnosti
 • hliník je polovina exportu
 • mnoho infrastrturních projektů (zájmy mocností)
  • Rusko kontroluje menší naleziště plynu, kontrola nad hydroelektrárnou Nurek, stříbrnými doly
   • od Ruska očekáván mnohem větší příliv investic
 • 2 mil. Tádžiků za prací v Rusku
  • nelegální přechod trvá 25 dní, nutnost podplácení
  • existují oblasti, odkud odešli do zahraničí všichni muži
   • narušování rodinných struktur
 • 2 mezinárodní letiště
 • železnice směrem do zahraničí
 • rozvojová spolupráce
  • nejvíc do infrastruktury
  • PRSP 2002,2009 a znovu 2010
  • national development strategy 2007-15
 • nejednotnost země
  • nedostupná infrastrukra
  • klany
 • obchod s drogami
  • v době občasnké války jediným zdrojem obživy
 • Horský Badachšán
  • v jižní pamírské oblasti
  • autonomní oblast
  • jediný most přes Pjandž (Amudarju) mezi Tádžikistánem a Afghánistánem

Klimatické změny ve Střední Asii

 • zvýšení tepltoty o 3 - 5°C
 • změny v regionálním a sezónním rozložení srážek
 • zvýšení extrémů
 • tání ledovců - vodní stres (nejprve výrazné zvýšení hladiny řek, poté snížení), výraznější na dolních tocích řek
 • potravinová bezpečnost (voda, chlad, sucho)
 • lidské zdraví
  • návrat malárie, poté, co byla za Sov. svazu omezena

Udržitelné zemědělství

 • šílenej komplexní projekt UNDP
 • témata článků
 • důraz na vyrovnanost funkcí

Projekt UNDP

 • inovace v zemědělství
 • zavádění certifikovaného zemědělství
 • marketingová kampaň

Kazachstán

 • po vyhlášení nezávislosti nebyli Kazaši ve státě většinou (to byli Rusové), dnes je to jinak (migrace Rusů a Němců, zvýšení porodnosti)
 • kazaština je podobná kyrgyzštině (rozumí si)
 • sice pluralismus, ale jen teoreticky
 • ekonomické reformy nebyly dotaženy - obrovský rozpad ekonomiky
  • privatizace - netransparentnost, korupce… -> pomalý přísun zahraničního kapitálu
 • 145. místo podle CPI (zlepšení stavu oproti minulosti)
 • nejvíce FDI ze států SNS (vzhledem k těžbě ropy a zemního plynu)
 • zemědělství - půda ve státním vlastnictví, lidé na ní ale mohou hospodařit
 • zpočátku zemědělství opomíjeno, dnes podpora
 • stále ještě vývoz obilovin, dnes ale pokles poptávky -> snižování osevních ploch, zvyšování výnosů
 • dovoz: zboží s přidanou hodnotou
 • EU program TACIS
 • spolupráce na základě PCA
 • problémy:
  • závislost na ropě (víc jak 1/2 exportu)
  • nutnost změn ve zpracovatelském průmyslu
 • příležitosti:
  • regionální velmoc
  • dopravní koridor
  • spolupráce v regionu
 • spolupráce na základě zájmu
  • projekty v oblasti ŽP, dopravy, zemědělství

Turkmenistán

 • národnostně nejjednotnější (85%)
 • 89% islám
 • nejsou členy žádné středoasijské spolupráce
 • za Turkmenbašiho (1991-2006) snaha být takzvaně neutrální
  • přejmenování všeho možného
  • potlačení všeho neturkmenského
  • vydal svou úžasnou knihu Ruhnama
  • obrovské grandiózní projekty bez jakéhokoliv prospěchu pro společnost
 • 2006 - Berdymuhamedov
  • něco vrátil, ale moc reforem neprovedl
 • za Turkmenbašiho nebyly zveřejňovány žádné statistiky, Berdymuhamedov stále některé věci zamlčuje
 • hospodářství
  • za SSSR bavlna a ropa
  • kladná obchodní bilance
 • největším donorem je Turecko
  • největší část na projekty, které se snaží plíživě ovlivňovat režim
 • za Turkmenbašiho
  • zrušení ruských škol
  • zkrácení školní docházky - nekompatibilita se zahraničními systémy
  • cenzura všeho
 • problémy:
  • stále totalitní stát (moc si uzurpuje prezident)
  • obrovské znečištění ŽP (ropa, pěstování bavlny)
  • hraniční spory s Kazachstánem
 • příležitosti
  • zásoby ropy a zem. plynu
  • obrovské zásoby síry
 • slabé vztahy s ČR
  • dovoz bavlny

Kavkaz

jih vs. sever nebo sever, střed (to co se klasicky bere jako jih) a jih (sever Turecka, Írán)

 • Black Sea Economic Cooperation
 • součást východního partnerství (iniciativa EU)
 • Arménská vysočina - na jih od vlastní Arménie

Arménie

 • arménsky Hajastan
 • 3 mil. obyvatel, velké minority v USA i jinde
 • rusky, arménsky
 • dříve větší - mnoho historických míst ve východním Turecku
 • genocida - během 1. světové války ze strany Ottomanské říše
 • za sovětského svazu nebyli tak rusifikováni jako jiné části
 • uzavřené hranice s Azerbajdžánem a Tureckem
 • strategické vztahy s Ruskem, které tu má stále vojenské základny
 • Náhorní Karabach
  • problémy byly, po vyhlášení nezávislosti vyeskaloval
  • válka 1992-1994 (uzavřen pouze příměří)
  • nikdy nebyl mezinárodně uznán
  • problémy
   • princip územní celistvosti (o něm mluví Azerbajdžán)
   • právo na sebeurčení Arménů
  • řeší Minská skupina OBSE
  • po vypuknutí konfliktu se Azerové odstěhovali - velké množství vnitřních uprchlíků v Azerbajdžánu
 • hospodářství
  • restrukturalizace po roce 1990
   • pozemková reforma -> soukromé hospodaření
  • nejsou nerostné suroviny (jen trochu zlata, mědi a bauxitu)
  • závislost na zem. plynu z Ruska
  • atomová elektrárna poškozená zemětřesením v provozu
  • klíčové je stále zemědělství, ale ekonomiku táhne stavebnictví
 • turistika - problémem je špatná infrastrutura
 • obchod
  • negativní saldo, vzhledem k uzavřeným hranicím
  • orientace na Rusko, nevyváží se do okolních republik
 • přes růst ekonomiky nedochází k poklesu zaměstnanosti
 • příjemce RS a velká podpora remitencemi
 • spolupráce s EU
  • kromě východního sousedství program TACIS
 • došlo ke snížení chudopy podle evidence UNDP, ale ne podle národních hranic
 • problémy:
  • znečištěné ovzduší
  • deforestace (okolí jezera Sevan)
  • izolace státu uzavřením hranic
  • velká migrace za prací
  • korupce, klientelismus
  • omezení turistiky - nedostatečná infrastruktura, vysoké ceny letenek
 • s Arménií nemá ČR oficiální vztahy
 • spolupráce:
  • prevence migrace - vytváření pracovních příležitostí v Arménii
  • monitoring JE v Metsamoru

Gruzie

 • rada Evropy požaduje vytvoření druhé komory parlamentu, k tomu prozatím nedošlo vzhledem ke konfliktu
 • Saakašvili
  • snaha o znovupřipojení jižní Osetie a Abcházie
  • ropovod BTC
   • výbuchy - Gruzie obvinila Rusko, že za tím stojí, protože se bojí ztráty monopolu
   • velké zlepšení v CPI (ze 130. na 68. místo), díky Saakašviliho reformám
   • výborné podmínky pro zemědělství
    • slavné víno, vývoz i čaje, citrusových plodů…
    • kolaps obchodu po pádu Sovětského Svazu
 • turistický ruch
  • rozvoj brzdí konflikty
 • nedostatek pitné vody v horských oblastech
 • výhodná poloha
  • transit západ-východ a sever - jih
  • výstavba infrastrutury - brzdí ji problematické vztahy s Ruskem

Azerbajdžán

 • Nachičevan dostupný pouze přes Írán
 • Azeri - turický jazyk -> kulturní sféra
 • Dagestánci (2%) - především u hranic s Ruskem
 • člen BSEC, GUAM
 • korupce - zlepšení, ale stále ve spodní části žebříčku
 • obrovský vliv Turecka v Baku i jinde
 • rozvojová pomoc
  • velký podíl USA - snaha získat vliv
  • investice do zlepšení životního prostředí z důvodu masivního ropného znečištění
  • Turecko
   • podpora vzdělávání v Turečtině
  • IMF
   • 1995 - stabilizační program na snížení inflace
 • problémy
  • nevyřešený konflikt s Arménií brání obchodu a brzí rozvoj západní části země
  • obchod s lidmi - únosy dětí a žen (v menší míře)
 • potenciály
  • vysoká gramotnost, ale omezená uplatnitelnost, vzhledem k dědictví sovětského školství
  • cestovní ruch (ale problém s vízy Náh. Karabachu)
 • ČR a Azerbajdžán
  • jen nepřímá spolupráce přes EU, není tam ani ambasáda (zastupuje úřad v Gruzii)
   • součást východního partnerství EU
   • snaha o získání dodávek ropy

Mongolsko

 • 20* větší, než ČR
 • muslimové - kazakové, protože přišli z Kazachstánu
  • jsou výjimeční tím, že používají dravce k lovu
 • staromongolština - písmo, které se používalo do 20. let, pak nahrazeno azbukou, dnes částečný revival
 • symbol soyombo - souznění s přírodou
 • kulturní rozdíly
  • jiné vnímání času (vliv rozlehlosti, šas nemá takovou hodnotu)
  • stříhání vlasů v dětství v určitých intervalech
  • pohostinnost - nebezpečí zneužití ze strany turistů
 • korupce - vliv silných rodinných vazeb, studentských vazeb, komunit
 • velké množství lidí zaměstnáno v šedé ekonomice
 • nedostatek technicky vzdělaných lidí (lidé studují humanitně zaměřené obory)
  • -> nejsou vytvářena kvalitní pracovní místa
 • chov koz - vývoz kašmíru do Číny na zpracování
 • v současnosti otevírán nový důl na měď v jižním aimagu (už teď 30-40% HDP).
 • MDG 9 - lidská práva a dobré vládnutí (vymícení korpuce…)
 • problémy
  • nelegální těžba uhlí
  • děti ulice v Ulánbátaru (nechtějí se podrobovat řádu v domovech mládeže)
  • alkoholismus jako výsledek nezaměstnanosti (problém se týká především mužů)
 • potenciály
  • těžba, turistika
 • ČR jako supporting donor (leading donor je Německo)
  • v rámci jednání by ČR měla mít větší slovo
 • koncepce a realita rozvojovky jsou dvě různé věci
 • ambasáda podporuje malé lokální projekty (počítačová studovna, malá nemocnice z unimobuněk, která se může stěhovat spolu s pastevci, průběžný trénink pomocí vysílaček), celkově jde hodně o pilotní projekty
 • terénní sociální práce - nový fenomén
 • dočasné zabírání půdy (problém ve městech)
 • lidé, kteřé přijdou do měst nemají právo volit - nikoho nezajímají
 • lidé z mongolské ambasády ČR mají dobře propracovaný monitoring rozvojových projektů z vlastní iniciativy, ale stěžují si na nedostatek autonomie na úřednících z Prahy
 • mongolská ambasáda je vnímána jako příliš autonomní, jsou problémy s komunikací
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License