Sedm smrtelných hříchů ODA

Netrpělivost při budování politických institucí

 • teze: Budování politických institucí v přijímajících zemí, které by byly schopny efektivně využívat pomoc vyžaduje delší časové období (bez výraznějších bezprostředních projevů úspěchu), než jsou donoři ochotni nebo schopni přijmout
 • pomoc je plánována každoročně, přičemž budování institucí vyžaduje dlouhodobou a předvídatelnou podporu
 • budování některých institucí (např. policie) s sebou přináší více risku, než jsou donoři ochotni přijmout (zejména ve "failed states")
 • Netrpělivost při vyhodnocování výsledků
  • monitoring se soustředí na krátkodobé, kvantitativní cíle -> netrpělivost s lokálními institucemi, kde investice nepřinášejí okamžité výsledky
 • Netrpělivost při vynakládání prostředků
  • donoři pracují s každoročními rozpočty, jejichž nevyčerpání může být chápáno jako selhání plánování
  • neschopnost vnímat dlouhodobé institucionální problémy
 • Implementace projektů samotnými donory
  • donoři díky netrpělivosti zakládají vlastní projektové týmy
  • vyšší rychlost práce však nevyvažuje problém pokřivení platů (přebírání schopných pracovníků z veřejného sektoru)
  • problémeme také může být předání takových programů vládě, která by v nich měla pokračovat
 • Netrpělivost při posuzování změn politik
  • donoři někdy nevnímají, jakým problémům čelí reformátoři v jejich vlastních zemích a očekávají nerealisticky rychlé změny (např. některé země v Africe v oučasné době zaznamenávají rychlejší zlepšování některých ukazatelů než USA v období, kdy dosahovaly stejných hodnot
   • možná příčina selhání programů strukturálních úprav v 80. letech
  • někdy vede netrpělivost až k ignoranci institucionálních omezení a úplnému zrušení kondicionality (příklad: daňová reforma v Pakistánu)

Řešení?

 • země s relativně dobrými výsledky by měly být nejprve podporovány málo, ale dlouhodobě s pravidelnými nárůstky pomoci, vázanými na transparentní indikátory nárůst absorbční kapacity
 • podpora neziskových organizací, zejména těch, které plní úlohu "hlídacích psů" a "trenérů"
 • individuální školné, umožňující lidem z přijímajících zemí studium doma, nebo v cizině
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License