Seminarni Prace

Nevládní organizace a globalizační výzvy

Úvod

Cíle práce

 • viz. hlavní část

Použitá metodika

Role nevládních organizací v procesu globalizace

 • kompilace literatury
 • shrnutí na 2-3 stránky

Analýza internacionalizace vztahů českých NGOs

 • výzkum mezinárodních vazeb českých NGOs
  • finanční a institucionální vazby
  • jednoduché případové studie pro NGOs různých zaměření

Globalizace z pohledu NGOs - průzkumy

 • precepce globalizace z pohledu českých NGOs
  • vnímané procesů, možností, hrozeb, reakce na ni
 • zaměřit se nak onkrétní kauzy
 • mluvit se šéfy

Závěr

Použitá literatura

 • Ondřej Císař: Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: Přístup ke studiu
 • Riva Krut: Globalization and Civil Society: NGO Influence in International Decision-Making
 • Doh, Guay: Globalization and corporate social responsibility: How NGOs influence…
 • Creating a better world : interpreting global civil society / edited by Rupert Taylor.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License