Slovnik Svetove Anglictiny

Microsoft a britské vydavatelství zveřejnili společný projekt, který nazývají prvním slovníkem "světové angličtiny", prací, která zahrnuje nejenom britskou nebo americkou angličtinu, ale způsoby, kterými se anglicky mluví na různých místech světa.

Encarta World English Dictionary je prvním případem, kdy Microsoft použil tuto značku pro knihu. Kompilace děl 250 slovníkářů z celého světa trvala tři roky.

Snaží se propojit různorodé prvky angličtiny, od jazyka, který používal Shakespeare až po moderní pouliční slang.

Kniha a CD-Rom, které vyjdou v září spojí způsoby, jimiž je angličtina vyslovována v 10 zemích světa, kde žije pětina světové populace.

Nová slova

Slovník obsahuje 400 tis. položek a více než 3 miliony slov..

Editoři říkají, že odlišností vůči předchozím slovníkům je to, že uživatelé budou mít možnost vyhledat slovo a pak se ponořit hlouběji do regionálních rozdílů ve významu slova a slov, která se k němu vztahují v různých čátech světa.

Američanům již bylo řečeno, že fráze, zahrnující "yadda, yadda, yadda" (bla, bla, bla) a "whasup" (Co se děje?) se již na stránkách slovníku objevily.

A mluvčí britské angličtiny mohou být překvapeni, že zatímco oni si při vyslovení slova "zap" představí výstřel z kosmonautovy laserové pistole, v Malajsii se toto slovo používá k označení kopírování.

Slovník

Editoři si také musí poradit se rozdíly slovníkového a gramatického stylu různých skupin uživatelů angličtiny.

Vášnivé sledování amerických a australských televizních show způsobuje, že průměrný mluvčí britské angličtiny vstřebává mnoho anglických slov z obou těchto zdrojů.

Kupříkladu americká gramatika a pořádek slov ve větě mají mají tendenci se stále více vkrádat do každodenního používání ve Velké Británii.

A přestože výměna dialektů se Spojenými státy je převážně jednostranná, největším hitem jazykového exportu Spojeného království je momentálně slovo "shag" - jak můžeme vidět v poslední parodii na špionážní filmy - Austinu Powersovi.

Dr. Whitnail, hlavní editor slovníku, říká, že užívání slova je spíše důsledkem popularity britpopu a filmového hitu Čtyři svatby a jeden pohřeb, než dokumentárních filmů o kormoránech.

Sestavování slovníku

250 jazykovědců ze Severní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Karibiku a Spojeného království čerpali z vlastních databází a slovních zásob, aby vytvořili seznam nejpoužívanějších slov, termínů a frází v současné angličtině.

Vydavatelé říkají, že tento celosvětový systém zajistil, že pokryli různé významy mnoha slov. Například slova "ignorant", které v Karibiku označuje spíše člověka "agresivně hádavého" než "hloupého".

Sestavování slovníku se v průběhu několika uplynulých desetiletí vyvynulo ve velmi technologicky propracovaný obor.

Existují dva přístupy - jedním z nich je tradiční systém zaznamenávání, kdy dobrovolníci sledují všechny formy psaného slova a upozorňují editory na jakákoli nová slova nebo způsob použití jazyka.

Nicméně na konci 70. let začali jazykovědci "vysávat" velké objemy objemy textu zahrnující vše počínaje cestovatelskými příručkami až po technické manuály, novely a noviny.

Každé slovo je uloženo do korpusu, jak vysvětlil Hugh Bernard z Oxfordského slovníku angličtiny (korpus, z něhož tento slovník vychází, obsahuje 100 milionů slov). Ke zvýraznění často používaných slov, nových slov a vzorců použití je poté použit na míru vytvořený software.

10% z těchto slov pochází z hovorové řeči, typicky od dobrovolníků, vysílaných, aby nahrávali hodiny běžné každodenní konverzace.

Tyto nahrávky jsou analyzovány a data z nich pak uložena jako část korpusu slov.

Příchod internetu poskytl jiný skvělý zdroj slov pro tvůrce slovníků, dokonce bez obtížného skenování stránek textu.

Ostatně, Microsoft říká, že sestavení slovníku by bez internetu nebylo možné, protože slovníkáři zpočátku nevěděli, na čem pracují a jejich dílo bylo propojeno pomocí internetu.

Některá nová slova obsažená ve slovníku

Preloved (Austrálie a Nový Zéland)

Používáno jako eufemistické označení článku z druhé ruky na prodej.

Toenadering (JAR)

Proces přibližování se nebo sbližování politických stran.

Yancha (HongKong)

Společenský zvyk chození do čajoven, podobně, jako se jinde chodí do hospod nebo barů.

Puh-leeze (USA)

Bodré vyjádření údivu, nedůvěry nebo nevole.

Základní informace o angličtině

Pro 375 milionů lidí je angličtina mateřským jazykem.

Zhruba stejné množství lidí ji používá jako svůj druhý jazyk.

80% informací uskladněných v počítačích je v angličtině.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License